ေမာ္တင္စြန္းကမ္းေျခစီမံကိန္းက ေဒသဖြံ႔ျဖိဳးေရးကိုသာ ရည္ရြယ္တယ္လို႔ ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ဆို

၅ ၊ ေအာက္တုိဘာ ၊ ၂၀၁၈ ။

ေမာ္တင္စြန္းေစတီေတာ္ ႏွင့္ ပင္လယ္ကမ္းေျခေဒသဖြံ႔ျဖိဳးေရး စီမံကိန္းကို
ေဇကမၻာ ကုမၼဏီ တစ္ခုတည္းက လက္ဝါးၾကီးအုပ္အေကာင္အထည္ေဖၚသြားမွာ
မဟုတ္ပဲ ေဒသဖြံ႔ျဖိဳးေရးအတြက္ကိုပဲ ရည္ရြယ္ထားတယ္လို႔
ဧရာဝတီတိုင္းေဒသၾကီးဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ ဦးလွမိုးေအာင္က ေျပာပါတယ္ ။
ေအာက္တုိဘာလ ၂ ရက္ေန႔က ေနျပည္ေတာ္မွာ က်င္းပခဲ႔တဲ႔
အမ်ဳိးသားေျမအသံုးခ်မႈ မႈဝါဒ ဖိုရမ္ကို တက္ေရာက္လာတဲ႔
ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ ဦးလွမိုးေအာင္က သတင္းေထာက္ေတြရဲ႕ ေမးျမန္းမႈကို
အခုလုိ ေျဖၾကားခဲ႔တာ ျဖစ္ပါတယ္ ။