အမ်ဳိးသမီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြအတြက္ က်ားမကြဲျပားမႈက အခက္အခဲတစ္ခုအျဖစ္ရွိေနစဲလား

၁၃ ၊ဒီဇင္ဘာ ၊ ၂၀၁၈ ။


ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ တခ်ဳိ႕ေသာဓေလ႔ထံုးတမ္းအစဥ္အလာေတြေၾကာင့္ အမ်ဳိးသမီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြအေနနဲ႔ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရာမွာ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြထက္ပိုျပီး ဝီရိယစိုက္ထုတ္ေနရတယ္လို႔ ေညာင္တုန္းျမိဳ႕နယ္တုိင္းေဒသၾကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚနီနီမိုးကေျပာပါတယ္။

လက္ရွိက်င္းပေနတဲ႔ ဒုတိယအၾကိမ္ဧရာဝတီတုိင္းေဒသၾကီးလႊတ္ေတာ္မွာ အမ်ဳိးသမီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၁၄ ရာခိုင္ႏွဳန္းနီးပါးသာ ရွိေနေသးတာ ျဖစ္ပါတယ္။
ေယာက်ၤားမိန္းမ ၊ ဆင္းရဲခ်မ္းသာမခြဲပဲ လူ႔အခြင့္အေရးစံႏႈန္းေတြ အျပည္႔အဝရရွိဖို႔ဆိုရင္ လက္ရွိလူမႈအဖြဲ႔အစည္းထဲက ေရွးရိုးစြဲအယူအစေတြကို ျပဳျပင္ဖို႔လိုျပီလို႔လည္း အမ်ဳိးသမီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးျဖစ္တဲ႔ အိမ္မဲျမိဳ႕နယ္က ေဒၚရီရီထြန္းက ေျပာပါတယ္ ။

၂၀၂၀ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ အမ်ဳိးသမီးအမတ္ေလာင္းေတြ ပိုမိုပါဝင္လာဖို႔အတြက္ ဝိုင္းဝန္ၾကိဳးစားဖို႔လိုတယ္လို႔လည္း ျမန္ေအာင္မဲဆႏၵနယ္က ေဒၚစုစုေအာင္က ေျပာပါတယ္။

၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲအျပီး ပထမအၾကိမ္လႊတ္ေတာ္သက္တမ္းမွာ အမ်ဳိးသမီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္က ၃ ရာခိုင္ႏွဳန္းသာ ရွိခဲ႔တာပါ ။၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲအျပီး ဒုတိယအၾကိမ္လႊတ္ေတာ္သက္တမ္းမွာ အမ်ဳိးသမီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ရာႏွဳန္းက ၁၃.၈၉ အထိတုိးတက္ခဲ႔ေပမယ္႔ အမ်ဳိးသမီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြ အေနနဲ႔ က်ားမကြဲျပားမႈေၾကာင့္ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း စိန္ေခၚမႈေတြႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရစဲ ျဖစ္ပါတယ္ ။