ဂ်ိတ္လက္ေက်းရြာမွာ ေက်းလက္က်န္းမာေရးဌာနခြဲဖြင့္ေပးဖို႔ အစီအစဥ္ရွိမရွိ လႊတ္ေတာ္မွာေမးျမန္း

၁၃ ၊ဒီဇင္ဘာ ၊ ၂၀၁၈ ။

ပုသိမ္ျမိဳ႕နယ္ ၊ ေဘာမိေက်းရြာအုပ္စု ထဲက ဂ်ိတ္လက္ေက်းရြာမွာ ေက်းလက္က်န္းမာေရးဌာနခြဲအသစ္ဖြင့္ေပးဖို႔ အစီအစဥ္ရွိမရွိ ေမးခြန္းကို ဒီဇင္ဘာလ ၁၂ ရက္ေန႔က အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္မွာ ဧရာဝတီတုိင္းေဒသၾကီးမဲဆႏၵနယ္ ၁ က ဦးစိုးမိုးကေမးျမန္းခဲ႔ပါတယ္ ။ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈအေနနဲ႔ ဂ်ိတ္လက္ေက်းရြာက လက္ရွိအခ်ိန္မွာ အနီးဆံုး ေက်းလက္ဌာနခြဲရွိေနတဲ႔ ေဘာမိေက်းရြာႏွင့္ ေရမုိင္ ၃ မိုင္ခန္႔အကြာ ႏွင့္ အနီးဆံုးတိုက္နယ္ေဆးရံု ေရႊေသာင္ယံေက်းရြာကို ေရမိုင္ ၁၅ မိုင္ကြာေဝးေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။