ဧရာဝတီျမစ္ၾကီးကို ထိန္းသိမ္းၾကပါစို႔

၂၆ ၊ စက္တင္ဘာ ၊ ၂၀၁၈ ။

ျမန္မာနုိင္ငံရဲ႕ အရွည္လွ်ားဆံုး ႏွင့္ အေရးအပါဆံုး ျဖစ္တဲ႔ ဧရာဝတီျမစ္ၾကီးက ယခုအခါ မွာသဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ယိုယြင္းပ်က္စီးလာတဲ႔ အေျခအေနေတြနဲ႔ ရင္ဆိုင္ေနရျပီ ျဖစ္ပါတယ္ ။

လူသားေတြရဲ႕ ရွင္သန္ရပ္တည္မႈအရ အားထားမွီခိုေနၾကရတဲ႔ ျမစ္ၾကီးေတြဟာလူသားေတြေၾကာင့္ပဲ ကမၻာေျမေပၚကေန ပ်က္သုန္းေပ်ာက္ကြယ္သြားတဲ႔ သာဓကေတြလည္း ကမၻာေျမေပၚကတခ်ဳိ႕ေသာ ေနရာေဒသေတြမွာ ရွိေနၾကပါတယ္ ။

ကၽြန္ေတာ္တုိ႔မ်ဳိးဆက္အေန ႏွင့္ သဘာဝရင္းျမစ္ေတြကို အေကာင္းဆံုးထိန္းသိမ္းျခင္းအားျဖင့္ ေနာင္လာမယ္႔ မ်ဳိးဆက္ေတြကို လက္ဆင့္ကမ္းအေမြ ေပးႏုိင္ေအာင္ၾကိဳးစားၾကပါစို႔လို႔ Delta News Agency မွေလးျမတ္စြာ တိုက္တြန္းႏွဳိးေဆာ္အပ္ပါသည္ ခင္ဗ်ာ ။

#credit# WWF – Myanmar ထံမွ ခြင့္ျပဳခ်က္ရယူ ကူူးယူေဖၚျပပါသည္ ။

Delta News

Read Previous

ဟသၤာတက ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ ဖမ္းဆီးစစ္ေဆးမႈအေျခအေန

Read Next

ဧရာဝတီတိုင္းေဒႀကီးအိမ္တြင္းစက္မႈလက္မႈဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဥပေဒၾကမ္းမွာ ဒဏ္ေငြအျပင္ လုပ္ငန္းသံုးပစၥည္းေတြကို ႏိုင္ငံဘ႑ာအျဖစ္ သိမ္းဆည္ႏုိင္သည့္အခ်က္ပါထည့္သြင္း