ဟသၤာတက ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ ဖမ္းဆီးစစ္ေဆးမႈအေျခအေန

ဟသၤာခရိုင္ထဲ တစ္လကို ယာဥ္တိုက္အမႈ သံုးဆယ္ေက်ာ္ျဖစ္ေနၿပီး ေသဆံုးသူ ၁၀ ဦးဝန္က်င္ရွိေနပါတယ္။ ျဖစ္ပြားမႈအမ်ားဆံုးက ကဆိုင္ကယ္ေတြျဖစ္တာေၾကာင့္ ဆိုင္ကယ္ေတြကိုအဓိကထားၿပီး ယာဥ္စည္းကမ္းေဖာက္ဖ်က္တာေတြကိုဖမ္းဆီးစစ္ေဆးေနတာပါ။

ဖမ္းဆီးခံရသူေတြအေနနံ႔ တရားရံုးမွာ ဒဏ္ေငြေဆာင္ရပါတယ္။ လက္ရွိမွာ ဟသၤာတခရိုင္အတြင္း ယာဥ္မေတာ္တဆမႈေၾကာင့္ ေသဆံုးတာေတြေလ်ာ့နည္းသြားတယ္လို႕သိရပါတယ္။

ရုိက္ကူး – ကိုၾကက္(ဟသၤာတ)