ေအာ္ဂဲနစ္စုိက္ပ်ိဳးေရးကုိ တြင္တြင္က်ယ္က်ယ္ လုပ္ကုိင္ေနတဲ႔ အာရွထိပ္တန္း ၅ ႏုိင္ငံ

၂၉ စက္တင္ဘာ ၂၀၁၉

ဒီေန႔ေခတ္ စုိက္ပ်ိဳးေရးမွာ ဓာတုေဆးဝါးေတြ ပုိးသတ္ေဆးေတြနဲ႔ ဓာတ္ေျမၾသဇာေတြ အသုံးမ်ားတာက စားသုံးသူေတြရဲ႕ က်န္းမာေရးကုိ တုိက္ရုိက္ သက္ေရာက္မႈရွိေနပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ဓာတုေဆးဝါးေတြ မသုံးဘဲ သဘာဝရင္းျမစ္ကုိ အေျခခံၿပီး စုိက္တဲ႔ ေအာ္ဂဲနစ္ စုိက္ပ်ိဳးေရးစနစ္ကုိ ကမ႓ာ႔ႏုိင္ငံေတြမွာ အသုံးခ်ေနၾကသလုိ ေအာ္ဂဲနစ္စုိက္ပ်ိဳးေရး အသိပညာေပး လႈပ္ရွားမႈေတြလည္း လုပ္ေနၾကပါတယ္။ ေခတ္ေတြတုိးတက္လာတာနဲ႔အတူ က်န္းမာတဲ႔ ဘဝေနထုိင္မႈအတြက္ ေအာ္ဂဲနစ္စုိက္ပ်ိဳးေရးက အေရးပါလာပါတယ္။

အေမရိကန္ လယ္ယာစုိက္ပ်ိဳးေရးဝန္ႀကီးဌာန (USDA) က ထုတ္ျပန္တဲ႔ ၂၀၁၈ အစီရင္ခံစာအရ အာရွမွာ ေအာ္ဂဲနစ္စုိက္ပ်ိဳးေရးကုိ တြင္တြင္က်ယ္က်ယ္ လုပ္ကုိင္ေနၾကတဲ႔ ထိပ္တန္း (၅) ႏုိင္ငံ စာရင္းကုိ ေဖာ္ျပေပးလုိက္ပါတယ္။

၁။ တရုတ္
တရုတ္ႏုိင္ငံဟာဆုိရင္ အေမရိကန္ ဂ်ာမနီနဲ႔ ျပင္သစ္ၿပီးရင္ ေအာ္ဂဲနစ္စုိက္ပ်ိဳးေရးကုိ အက်ယ္ျပန္႔ဆုံး လုပ္ကုိင္ေနတဲ႔ ႏုိင္ငံပါ။ ဒါ့အျပင္ စတုထၱေျမာက္ အႀကီးဆုံးေအာ္ဂဲနစ္အစားအစာ စားသုံးတဲ႔ ႏုိင္ငံလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

၂။ အိႏၵိယ
အာရွမွာ ေအာ္ဂဲနစ္စုိက္ပ်ိဳးေရးစနစ္ကုိ အသုံးခ်စုိက္ပ်ိဳးေနတဲ႔ ဒုတိယအႀကီးဆုံး ႏုိင္ငံကေတာ့ အိႏၵိယပါ။ အိႏၵိယမွာ ေအာ္ဂဲနစ္ စုိက္ခင္းေပါင္း ဧရိယာ ဟတ္တာ ၅ သိန္းေလာက္ ရွိပါတယ္။

၃။ ကာဇတ္စတန္
ကာဇတ္စတန္ႏုိင္ငံတစ္လႊားမွာဆုိရင္ ေအာ္ဂဲနစ္ စုိက္ပ်ိဳးေရးကုိ အစုိးရရဲ႕အေထာက္အပ့ံနဲ႔ က်ယ္က်ယ္ျပန္႕ျပန္႕ လုပ္ကုိင္ေနပါတယ္။ ေအာ္ဂဲနစ္စုိက္ခင္းေပါင္း ဧရိယာ ဟတ္တာ ၃သိန္းနီးပါးရွိပါတယ္။

၄။ အင္ဒုိနီးရွား
လူဦးေရ ထူထပ္တဲ႔ အင္ဒုိနီးရွားႏုိင္ငံမွာလည္း ေအာ္ဂဲနစ္စုိက္ပ်ိဳးေရးနဲ႔ ေအာ္ဂဲနစ္ အစားအစာေတြကုိ စားၾကဖုိ႔ အသိေပး တုိက္တြန္းထားၿပီး တစ္နုိင္ငံလုံးမွာ ေအာ္ဂဲနစ္စုိက္ခင္းေပါင္း ဟတ္တာ ရွစ္ေသာင္း ရွစ္ေထာင္ေက်ာ္ ရွိပါတယ္။

၅။ ဖိလစ္ပုိင္
ဖိလစ္ပုိင္ႏုိင္ငံမွာဆုိရင္ ေအာ္ဂဲနစ္စုိက္ပ်ိဳးေရးကုိ စီးပြားျဖစ္ လုပ္ကုိင္ေနၾကသလုိ စုိက္ခင္းေပါင္း ဟတ္တာ ရွစ္ေသာင္းေက်ာ္ ရွိပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ဖိလစ္ပုိင္အစုိးရကလည္း ၂၀၁၀ခုႏွစ္မွာ ေအာ္ဂဲနစ္အက္ဥပေဒကုိ ျပဌာန္းခဲ့ျပီး ေအာ္ဂဲနစ္အေၾကာင္းပညာေပးနဲ႔ ဖြံၿဖိဳးတုိးတက္ဖုိ႔ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြ သတ္မွတ္ေရးဆြဲေပးခဲ႔ပါတယ္။

 

Ref : jagranjosh.com