ျမန္ေအာင္ၿမိဳ႕က တာဝတႎသာဘုရားပြဲေစ်းျမင္ကြင္း

ျမန္ေအာင္ၿမိဳ႕က တာဝတႎသာဘုရားပြဲေစ်းျမင္ကြင္း

Delta News

Read Previous

ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတရဲ႕ ပထမဦးဆံုး အိမ္ျပန္ခရီး

Read Next

ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္မွာ ေျဖရွင္းဖို႕ ဆင့္ဆိုခံရ