ပုသိမ္- ရန္ကုန္လမ္းနဲ႔ ဧရာဝတီတိုင္းထဲေဖာက္လုပ္မယ့္လမ္း တံတားမ်ား

ပုသိမ္- ရန္ကုန္လမ္းနဲ႔ ဧရာဝတီတိုင္းထဲေဖာက္လုပ္မယ့္လမ္း တံတားမ်ား

၃၁ ၊ ေအာက္တိုဘာလ ၊ ၂၀၁၈ ။

ပုသိမ္- ရန္ကုန္လမ္း ေလးလမ္းသြားေဖာက္လုပ္မည့္အေၾကာင္းအရာအပါအဝင္ ဧရာဝတီတိုင္းအတြင္း ေဖာက္လုပ္တည္ေဆာက္မယ့္ လမ္းတံတားေတြအေၾကာင္ းေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးဟန္ေဇာ္က ေခ်ာင္းသာ – ေရႊေသာင္ယံ တံတားသစ္ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားမွာ ထ႔ဲသြင္းေျပာၾကားခ်က္ အျပည့္အစံုကို Delta News Agency က ႐ိက္ကူးတင္ဆက္ထားပါတယ္။

Delta News

Read Previous

ေငြေဆာင္ ၊ ေခ်ာင္းသာ ၊ ေရႊေသာင္ယံကမ္းေျခေတြ ၂၀၁၉ မွာ လွ်ပ္စစ္မီးရမည္

Read Next

ပုသိမ္ကုတင္ ၅၀၀ ေဆးရံုၾကီးကို ဥပေဒႏွင့္အညီ အျမန္ဆံုးျပီးစီးဖို႔ သမၼတညႊန္ၾကား