ေငြေဆာင္ ၊ ေခ်ာင္းသာ ၊ ေရႊေသာင္ယံကမ္းေျခေတြ ၂၀၁၉ မွာ လွ်ပ္စစ္မီးရမည္

၃၁ ၊ ေအာက္တိုဘာ ၊ ၂၀၁၈ ။

ဧရာဝတီတုိင္းေဒသၾကီးရဲ႕ ကမ္းေျခေဒသေတြျဖစ္တဲ႔ ေငြေဆာင္ ၊ ေခ်ာင္းသာ ႏွင့္ ေရႊေသာင္ယံ ကမ္းေျခေတြ အေနနဲ႔ ၂၀၁၉ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းမွာ လွ်ပ္စစ္မီးရရွိေတာ႔မွာ ျဖစ္တယ္လို႔ တိုင္းေဒသၾကီး လွ်ပ္စစ္ဝန္ၾကီး ဦးဝင္းေဌးက Delta News Agency ကိုေျပာပါတယ္ ။