ေငြေဆာင္ဟိုတယ္ဇုံနားအထိ ေရာက္လာတဲ႔ ေတာဆင္ရိုင္းေတြ

၁၁ ၊ ႏိုဝင္ဘာ ၊ ၂၀၁၈ ။

ဧရာဝတီတိုင္းေဒသၾကီး ၊ ေငြေဆာင္ဟိုတယ္ဇံု ႏွင့္ ေပ ၁၀၀ ခန္႔အထိ ေတာဆင္ရိုင္းေတြ ေရာက္လာတတ္တယ္လို႔ ေဒသခံေတြက ေျပာပါတယ္ ။ ဟိုတယ္ဇုံေဘး ကြန္ကရစ္လမ္းမၾကီး တဖက္တခ်က္က စပါးစိုက္ခင္းေတြကို လာေရာက္စားေသာက္ေလ႔ ရွိလို႔ ေဒသခံေတြက လင့္ဆင္ထုိးျပီး ေတာဆင္ရိုင္းေတြကို ေျခာက္လွန္႔ေနၾကရတာပါ ။ အခုလို ေတာဆင္ရိုင္းေတြ လာေရာက္စားေသာက္တတ္ပံုေတြကို ေဒသခံ ႏွစ္ဦးျဖစ္တဲ႔ ဦးတင္ထူး ႏွင့္ ဦးမ်ဳိးျမင့္က Delta News Agency ကို အခုလို ရွင္းျပပါတယ္ ။