ဧရာဝတီတိုင္းအတြင္း ႀကိဳးတံတားေလးစင္း အစားထိုးတည္ေဆာက္မည္

၇ ၊ စက္တင္ဘာ ၊ ၂၀၁၈ ။

ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း အဓိကၿမိဳ႕ႀကီးေတြကိုဆက္သြယ္ထားတဲ့ႀကိဳးတံတား ၇ စင္းရွိၿပီး အဲ့ဒီအထဲက တံတားႀကံ႕ခိုင္ေရးအားနည္းလာတဲ့ႀကိဳးတံတား ေလးစင္းကိုအစားထိုးတည္ေဆာက္သြားမယ္လို႕ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး လွ်ပ္စစ္၊လမ္းပန္းဝန္ႀကီးကေျပာပါတယ္။

လက္ရွိမွာေတာ့ တံတားတည္ေဆာက္ဖို႕ ဂ်ပန္ပညာရွင္ေတြနဲ႕တိုင္ပင္ေနၿပီး လာမည့္ဘ႑ာႏွစ္မွာစတင္တည္ေဆာက္သြားမယ္လို႕သိရပါတယ္။

အစားထိုးတည္ေဆာက္ရမယ့္ ႀကိဳးတံတားေတြအေနနဲ႕ တံတားၾကံ႕ခိုင္ေရးေတြအားနည္းေနတဲ့အတြက္ ခံႏိုင္ဝန္တန္ခ်ိန္ေတြေလွ်ာ့ခ်သတ္မွတ္ထားပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ပုသိမ္တံတားသစ္ လည္းတည္ေဆာက္ဖို႕လ်ာထား ထားပါေသးတယ္။ ပ်က္က်သြားတဲ့ေျမာင္းျမႀကိဳးတံတား ေနရာမွာ အသစ္တည္ေဆာက္ေနတဲ့ ေျမာင္းျမတံတားသစ္ကေတာ့ ၂၀၁၉ ႏွစ္ဆန္းပိုင္းမွာဖြင့္လွစ္ႏုိင္မယ္လို႕သိရပါတယ္။