ၿဖိဳးျမတ္ေအာင္ ထီးတင္မယ့္္ ဘုရားပႏၷက္တင္အခမ္းအနား

ၿဖိဳးျမတ္ေအာင္ ထီးတင္မယ့္္ ဘုရားပႏၷက္တင္အခမ္းအနား

Delta News

Read Previous

နိဗၺာန္ ကေန အဂၤပိုအထိ ခင္းမယ္႔ ကြန္ကရစ္လမ္းအေျခအေန

Read Next

ဧရာဝတီတိုင္းရဲ႕ က်န္းမာေရးက႑လိုအပ္ခ်က္ေတြ ဘယ္လိုျဖည္႔ဆည္းမလဲ