နိဗၺာန္ ကေန အဂၤပိုအထိ ခင္းမယ္႔ ကြန္ကရစ္လမ္းအေျခအေန

၂၁ ၊ စက္တင္ဘာ ၊ ၂၀၁၈ ။

ဧရာဝတီတုိင္းေဒသၾကီး ဟသၤာတခရိုင္ထဲက အဂၤပို- နိဗၺာန္လမ္းကို ကြန္ကရစ္လမ္းခင္းေပးဖို႔ အစီအစဥ္ ရွိမရွိ ဒီေန႔ ဧရာဝတီတိုင္းလႊတ္ေတာ္မွာ ဟသၤာတအမွတ္(၂) ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္ကိုကိုဦး က ေမးခြန္းေမးျမန္းခဲ႔ပါတယ္ ။ဒီလမ္းပိုင္းကို အသံုးျပဳႏုိင္ေအာင္အဆင့္ျမွင့္တင္လုိက္မယ္ဆိုရင္ ပုသိမ္-ဟသၤာတ-ျမန္ေအာင္ -ျပည္ လမ္းကိုသြားတဲ႔ အခါ ဟသၤာတကို ျဖတ္စရာမလိုပဲ ၁၅ မိုင္ေလာက္ သက္သာသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္ ။