အသုတ္ျမိဳ႕က ေက်ာင္းသားေတြ ႏုိင္ငံသားမွတ္ပံုတင္ကဒ္ရဖို႔ ခက္ခဲေန

၂၅ ၊ စက္တင္ဘာ ၊ ၂၀၁၈ ။

ဧရာဝတီတုိင္းေဒသၾကီး ေရၾကည္ျမိဳ႕နယ္ ထဲက အသုတ္ျမိဳ႕အထက္တန္းေက်ာင္းက ေက်ာင္းသားေတြကို ႏိုင္ငံသားမွတ္ပံုတင္ကဒ္ ထုတ္ေပးတဲ႔ စီမံခ်က္ ေရာက္မလာတဲ႔အတြက္ မွတ္ပံုတင္ရဖို႔ ခက္ခဲေနၾကတယ္လို႔ သိရပါတယ္ ။ ေက်ာင္းသားေတြကို မွတ္ပံုတင္လာလုပ္မေပးတာ ၄ ႏွစ္ေလာက္ရွိျပီလို႔ အသုတ္ျမိဳ႕ အထက္တန္းေက်ာင္းက အထက္တန္းျပဆရာတစ္ဦးက ေျပာပါတယ္ ။

Delta News

Read Previous

ဧရာဝတီတိုင္းေဒႀကီးအိမ္တြင္းစက္မႈလက္မႈဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဥပေဒၾကမ္းမွာ ဒဏ္ေငြအျပင္ လုပ္ငန္းသံုးပစၥည္းေတြကို ႏိုင္ငံဘ႑ာအျဖစ္ သိမ္းဆည္ႏုိင္သည့္အခ်က္ပါထည့္သြင္း

Read Next

နိဗၺာန္ ကေန အဂၤပိုအထိ ခင္းမယ္႔ ကြန္ကရစ္လမ္းအေျခအေန