ဧရာဝတီတိုင္းမွာ ပထမဆံုး ဖြင့္လွစ္လိုက္တဲ႔ ေက်ာက္ကပ္စင္တာ

၀၂ ၊ ေအာက္တိုဘာ ၊ ၂၀၁၈ ။

ေက်ာက္ကပ္ေဝဒနာသည္ေတြအတြက္ ရန္ကုန္သြားျပီး ေက်ာက္ကပ္ေဆးဖို႔မလိုပဲ ပုသိမ္မွာတင္ ေဆးႏုိင္ေတာ႔ မွာ ျဖစ္ပါတယ္ ။

ျမန္မာေက်ာက္ကပ္ေဖါင္ေဒးရွင္း နဲ႔ ေမတၱာရိပ္က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ အသင္းကေန ပူးေပါင္း ျပီး ေက်ာက္ကပ္စင္တာကို
ပုသိမ္ျမိဳ႕ကုန္ကားဝန္း ၊ မဥၨဴလမ္း ၊ Max ဆိီဆိုင္ေရွ႕မွာ စက္တင္ဘာ ၃၀ ရက္ေန႔ကဖြင့္လွစ္ခဲ႔တာပါ ။

ေက်ာက္ကပ္ေဆးစက္ ၁၀ လံုးနဲ႔ ဒီစင္တာကို စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ႔တာ ျဖစ္ျပီး ထပ္မံ တိုးခ်ဲ႕ ႏုိင္ဖို႔လည္း ျပင္ဆင္ေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္ ။