အဂၤပူက ဆႏၵျပပြဲေတြ ေနာက္မွာ ႏုိင္ငံေရး ပေယာဂေတြ ပါေနျပီလား

၄ ၊ ေအာက္တုိဘာ ၊ ၂၀၁၈ ။

ဧရာဝတီတုိင္းေဒသၾကီး အဂၤပူျမိဳ႕နယ္ထဲမွာ အင္းလုပ္ပိုင္ခြင့္ ခ်ထားေပးတာ နဲ႔ ပါတ္သက္ျပီး ေထာက္ခံသူ ႏွင္႔ ကန္႔ကြက္သူအၾကား ႏွစ္ဖက္ ဆႏၵျပပြဲေတြ ျဖစ္ေပၚေနပါတယ္။ ဒီဆႏၵျပမႈေတြ ေနာက္မွာ ႏုိင္ငံေရးပေရာဂေတြ ပါဝင္ ႏုိင္တယ္လို႔ တုိင္းေဒသၾကီးလႊတ္ေတာ္အမတ္က သံုးသပ္ပါတယ္တယ္ ။ အဂၤပူျမိဳ႕ေပၚမွာ စက္တင္ဘာလ ႏွင့္ ေအာက္တိုဘာလအတြင္းမွာ ဆႏၵျပမႈ ၃ ၾကိမ္ျဖစ္ေပၚခဲ႔အျပီး အခုလို သံုးသပ္ခဲ႔တာ ျဖစ္ပါတယ္ ။
ဒီသတင္းကို သန္းထိုက္ျမင့္က ေပးပို႔ထားတာပါ။