ဧရာဝတီတိုင္းအတြင္းက ေက်းရြာ ၃၀၀ ဝန္းက်င္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံခ်က္အတြက္ ေငြက်ပ္ ၂.၇ ဘီလီယံေက်ာ္အသံုးျပဳမည္

၁၁ ၊ ေအာက္တိုဘာ ၊ ၂၀၁၈ ။

ေက်းရြာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္း VDP စီမံကိန္းကို ၂၀၁၅ ခုႏွစ္က စတင္စမ္းသက္ေဆာင္ရြက္ခဲ့တာျဖစ္ၿပီး ဒီႏွစ္မွာေတာ့ တိုင္းအတြင္း ေက်းရြာေပါင္း ၂၇၇ ရြာကိုအေကာင္အထည္ေဖာ္သြားမွာပါ။ စီမံကိန္းေရြးခ်ယ္ခံရတဲ့ေက်းရြာေတြအေနနဲ႕ ေဒသဖြံ႕ၿဖဳိးေရးေဆာင္ရြက္ဖို႕တစ္ရြာကို က်ပ္သိန္း ၁၀၀ ရရွိမွာျဖစ္ပါတယ္။

စီမံကိန္း ကို လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြအပါအဝင္ ျပည္သူေတြသေဘာက်တာေၾကာင့္ ေနာက္ပိုင္း တိုးခ်ဲ႕ေဆာင္ရြက္သြားဖို႕ရွိတယ္လို႕ဆိုပါတယ္။

စီမံကိန္းအေနနဲ႕ ရပ္ရြာကေကာ္မတီတစ္ရပ္ေရြးခ်ယ္ၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္က ေထာက္ပံ့တဲ့ က်ပ္သိန္း ၁၀၀ နဲ႕ ေက်းရြာဖြံ႕ၿဖိဳးေရအတြက္လိုအပ္တဲ့ လမ္းတံတား အပါဝင္ လိုအပ္တာေတြကို ေက်းရြာက စိတ္ၾကိဳက္စီမံခန္႕ခြဲအေကာင္အထည္ေဖာ္ရတာပါ။