ဧရာဝတီတိုင္းအစိုးရေဟာင္း ရန္ပံုေငြ က်ပ္ ၅.၂ ဘီလီယံကို ရက္ေပါင္း ၆၀ အတြင္း မလႊဲရင္ အေရးယူမယ္

၁၅ ၊ ေအာက္တိုဘာ ၊ ၂၀၁၈

ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရေဟာင္းက အစိုးရရန္ပံုေငြ က်ပ္ ၅.၂ ဘီလီယံကုိ အစိုးရသစ္ကို မလြဲခဲ့ဘဲ တိုင္းအစိုးရဝန္ႀကီးေဟာင္းေတြဦးေဆာင္တဲ့ ဧရာဝတီ ပညာေရး၊က်န္းမာေရး။ ဘက္စံုဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးေဖာင္ေဒးရွင္းကိုလႊဲခဲ့တာနဲ႕ပတ္သက္လို႕ ရက္ေပါင္း ၆၀ အတြင္း အားလံုးျပန္မေပးရင္ အေရးယူသြားမယ္လို႕ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးကေျပာပါတယ္။

ေဖာင္ေဒးရွင္းအေနနဲ႕ ေငြေတြကို ကုမၸဏီေတြနဲ႕ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရ းေခ်းထားတာေတြ နဲ႕႔သက္လို႕ အစုိးရနဲ႕ညွိႏွိဳင္းေနတာျဖစ္ၿပီး အစိုးရကေတာ့ အားလံုးကိုျပန္လည္ေတာင္းယူေနတာပါ။

ေဖာင္ေဒးရွင္းဘက္က လာမယ့္ ၁၉ ရက္ေန႕မွာအေၾကာင္းျပန္ၾကားရမွာျဖစ္ၿပီး အခ်ိန္ကလာကို လာမယ့္ ေအာက္တိုဘာ ၁၉ ရက္ေန႕ကစတင္ေရတြက္မယ္လို႕ဆိုပါတယ္။

Delta News

Read Previous

ဧရာဝတီတုိင္းမွာ အျဖစ္မ်ားတဲ႔ေရာဂါေတြအေၾကာင္းေျပာျပခဲ႔တဲ႔ ေဒါက္တာခင္ႏြယ္ဝင္း

Read Next

ဧရာဝတီတိုင္းအတြင္းက ေက်းရြာ ၃၀၀ ဝန္းက်င္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံခ်က္အတြက္ ေငြက်ပ္ ၂.၇ ဘီလီယံေက်ာ္အသံုးျပဳမည္