ျမန္ေအာင္ျမိဳ့နယ္ ေရႊက်င္ေက်းရြာအုပ္စုကို ဆိုက္ေရာက္လာတဲ႔ ျငိမ္းခ်မ္းေရးသေဘၤာၾကီး

ျမန္ေအာင္ျမိဳ႕နယ္ ေရႊက်င္ေက်းရြာအုပ္စုကို ဆိုက္ေရာက္လာတဲ႔
ျငိမ္းခ်မ္းေရးသေဘၤာၾကီး

၄ ၊ ဒီဇင္ဘာ ၊ ၂၀၁၈ ။

ဧရာဝတီတုိင္းေဒသၾကီး ျမန္ေအာင္ျမိဳ႕ နယ္ ၊ ေရႊက်င္ေက်းရြာအုပ္စု ဆီကို ျငိမ္းခ်မ္းေရးသေဘၤာၾကီးဟာ ဒီဇင္ဘာလ ၃ ရက္ေန႔ မွာ ဆိုက္ကပ္လာခဲ႔တာ ျဖစ္ပါတယ္ ။ျမိဳ႕ေပါင္း ၂၇ ျမိဳ႕ကိုဆိုက္ကပ္သြားမယ္႔ ျငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘၤာၾကီးဟာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ဇာတိျမိဳ႕ျဖစ္တဲ႔ နတ္ေမာက္ျမိဳ႕မွာ ခရီးစဥ္ကို အဆံုးသတ္မွာ ျဖစ္ပါတယ္ ။ ဒီခရီးစဥ္ျပီးသြားတဲ႔အခါမွာ ျဖတ္သန္းခဲ႔တဲ႔ ျငိမ္းခ်မ္းေရးသေဘၤာဆိုက္ကပ္ခဲ႔တဲ႔ ျမိဳ႕ေတြရဲ႕ ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ေတြမွာ ျပည္သူပါဝင္ႏႈန္း ဆန္းစစ္ခ်က္ ၊ လူမႈစီးပြားဘဝေလ႔လာဆန္းစစ္ခ်က္ ၊ ႏိုင္ငံေရးအဖြဲ႔အစည္းေတြရဲ႕ ပူးေပါင္းပါဝင္မႈ ဆန္းစစ္ခ်က္ ေတြကိုပူးေပါင္းျပီး သံုးသပ္ခ်က္ႏွင့္ အၾကံျပဳစာတမ္းတစ္ေစာင္ ျပဳစုသြားမယ္လို႔ သိရပါတယ္ ။ ဒီအၾကံျပဳစာတမ္းကို ျငိမ္းခ်မ္းေရးဗဟိုဌာန ၊ႏုိင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံရံုး ၊တပ္မေတာ္ ႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ ေတြမွာ ပါဝင္တဲ႔ အဖြဲ႔အစည္းေတြကို ေပးပို႔သြားမွာ ျဖစ္သလို လာမယ္႔ ၂၁ ပင္လံုညီလာခံ စတုတၳအၾကိမ္အစည္းအေဝးကိုလည္း စာတမ္းတင္သြင္းသြားမယ္လို႔ သိရပါတယ္ ။