ဦးသိန္းေအာင္ ဦးေဆာင္ခဲ့တဲ့ ဧရာဝတီတိုင္းအစိုးရအဖြဲ႔ေဟာင္းဆီက အေျကြး ၃.၂ ဘီလီယံေက်ာ္ စတင္ရ႐ွိ

ႏိုဝင္ဘာ ၊ ၁၄ ရက္၊ ၂၀၁၈ ။

ယခင္ဧရာဝတီတိုင္းေဒသျကီးစိုးရက အစိုးရသစ္ကို မလႊဲခဲ့တဲ့ေဒသဖြံၿဖိဳးေရးရန္ပံုေငြ ၅.၂ ဘီလီယံ ထဲက ၃.၂၉၇ ဘီလီယံ ကိုျပန္လည္ရ႐ွိၿပီျဖစ္တယ္လို႔ ဒီကေန႔က်င္းပတဲ့ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးမွာ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒က ေၾကညာခဲ့ပါတယ္။

အစိုးရေဟာင္းက မလႊဲခဲ့တဲ့ ရန္ပံုေငြကိစၥကို ၂၀၁၆ ဇူလိုင္လ ၁ရက္ေန႔မွာက်င္းပခဲ့ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးမွာ ဖ်ာပံုပမဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ ၁ က တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေဇယ်ာမင္းသိန္း က ေမးခြန္းေမးျမန္းခဲ့တာျဖစ္တယ္လို႔ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ကေျပာပါတယ္။

လႊတ္ေတာ္မွေမးျမန္းၿပီး၂ ႏွစ္ေက်ာ္အၾကာ အခုအခါ မွာေတာပထမအႀကိမ္အျဖစ္ ရန္ပံုေငြ ၃.၂ ဘီလီယံေက်ာ္ျပန္လည္ရ႐ွိခဲ့တာပါ။