ပုသိမ္ျမိဳ႕က တန္ေဆာင္တိုင္ကာတြန္းမီးပံုးပြဲေတာ္

၂၁ ၊ ႏိုဝင္ဘာလ ၊ ၂၀၁၈။

ဧရာဝတီတိုင္းေဒသၾကီး ရဲ႕ ျမိဳ႕ေတာ္ပုသိမ္ျမိဳ႕ ၊ ဓနိတန္းလမ္းမွာ တန္ေဆာင္တိုင္ကာတြန္းမီးပံုးပြဲေတာ္ကို ဒီေန႔ညမွာ စတင္က်င္းခဲ႔ပါတယ္ ။ ဒီႏွစ္က ဒုတိယအၾကိမ္က်င္းပတာ ျဖစ္ျပီး ပြဲေတာ္ကို ၃ ရက္တာ က်င္းပသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္ ။ ကာတြန္းမီးပံုးပြဲေတာ္မွာ ကာတြန္းမီးပံုးေပါင္း ၁၀၀ ေက်ာ္ ပါဝင္ျပသထားျပီး ကေလးစာေပ ေစ်းေရာင္းပြဲကိုလည္း ထည္႔သြင္း က်င္းပေနတာ ေတြ႔ရပါတယ္ ။