ဧရာဝတီတိုင္းက နာမည္ႀကီးေငြေဆာင္ကမ္းေျခမွာ ဟိုတယ္ဇံုအတြက္သိမ္းထားတဲ့ေျမေတြအတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးေတြ အခုထိမရေသး

ႏိုဝင္ဘာ ၊ ၂၅ ၊ ၂၀၁၈။

နာမည္ႀကီးေငြေဆာင္ကမ္းေျခမွာ ၂၀၀၀ ခုႏွစ္ကထဲက ဟိုတယ္ဇံုစီမံကိန္းအတြက္ဆိုၿပီး ေဒသခံေတာင္သူ ၂၀၀ ေက်ာ္ဆီကေန ေျမဧက ၃၀၀ေက်ာ္ကိုသိမ္းယူခဲ့ပါတယ္။

အခုသိမ္းယူခဲ့တဲ့ေျမယာေတြနဲ႔ပတ္သက္လို႔ ေလ်ာ္ေၾကးေငြေတြကို ေဒသခံေတြအေနနဲ႔လက္႐ွိအခ်ိန္အထိမရေသးပါဘူး။

ဒါနဲ႔ပတ္သက္လို႔ ေျမသိမ္းခံခဲ့ရတဲ့ ေငြေဆာင္ေဒသခံေတာင္သူေတြက ႏိုဝင္ဘာ ၂၄ ရက္ေန႔မွာ သတင္းစာ႐ွင္းလင္းပြဲျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီအေၾကာင္းကို Delta News Agency က တင္ဆက္ေပးထားပါတယ္။