ကရင္ရိုးရာ ေကာက္သစ္စားပြဲ က်င္းပမယ္႔ရက္ ျပင္ဆင္သတ္မွတ္

၂၇ ၊ ႏိုဝင္ဘာ ၊ ၂၀၁၈ ။

ယခင္က ဒီဇင္ဘာလထဲမွာ က်င္းပဖို႔ ျပင္ဆင္ထားတဲ႔ ကရင္ရိုးရာ ေကာက္သစ္စားပြဲကို ဇန္နဝါရီလ ၆ ရက္ေန႔ ကရင္ႏွစ္သစ္ကူးေန႔မွာ ေျပာင္းလဲက်င္းပသြားမယ္လို႔ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသၾကီးအစိုးရအဖြဲ႔ ကရင္တုိင္းရင္းသားေရးရာ ဝန္ၾကီး ဂမိုးျမတ္ျမတ္သူက ေျပာပါတယ္ ။ ကရင့္ရိုးရာ ေကာက္သစ္စားပြဲကို ဧရာဝတီတုိင္းေဒသၾကီး အိမ္မဲျမိဳ႕ ၊ ရြာသစ္ကုန္း (ေတာင္စု) မွာ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ အခမ္းအနားျဖင့္ က်င္းပသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္ ။