တပ္ပိုင္ေျမထဲ က်ဳးေက်ာ္သူေတြကို တပ္ကဖယ္ရွားဖို႔ျပင္

၁ ၊ ဒီဇင္ဘာ ၊ ၂၀၁၈ ။

ဧရာဝတီတုိင္းေဒသၾကီး ၊ အဂၤပူျမိဳ႕နယ္ထဲက ခံုၾကီးေက်းရြာအုပ္စုအတြင္း တပ္မေတာ္ တုိင္းဗဟို ၅ တပ္ပိုင္ေျမထဲကို က်ဴးေက်ာ္တယ္ဆိုျပီး ဖယ္ရွားေပးဖုိ႔ တပ္ဖက္ကေန ဖိအားေပးတာ ၊ ေနထုိင္သူေတြစာရင္းလာေကာက္ယူတာေတြ လုပ္ေဆာင္ေန တာျဖစ္ပါတယ္ ။
ဘက္ရဲ-ကြင္းေကာက္ကားလမ္းနေဘး အေနာက္ရိုးမေတာင္ေၾကာေပၚမွာ စိုက္ပ်ဳိးေရးလုပ္မယ္ဆိုျပီး တပ္မေတာ္က ဧက ၁၅၀၀ ေက်ာ္ကို ၁၉၉၂ ခုႏွစ္ေလာက္ကတည္းက သိမ္းယူထားခဲ့တာပါ ။ဒါေပမယ့္ စီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖၚမႈ မရွိခဲ႔ဘဲ အခ်ိန္ေတြၾကာတဲ႔အခ်ိန္မွာ ေဒသတြင္း ေရၾကည္ရာျမက္ႏုရာ အလုပ္ရွာေဖြသူေတြက ေက်ာက္ထုတ္လုပ္ကြက္ေတြအနီး အေျခခ်ေနထိုင္ၾကရင္း ထြန္းဧရာေက်းရြာ ျဖစ္လာတာပါ။