အမ်ိဳးသားေန႔ေေအာင္ပြဲ ႏွင့္ အတူက်င္းပတဲ့ ကဗ်ာဆရာေမာင္ေအာင္ပြင့္စ်ာပန အခမ္းအနား တိုက္ရိုက္ထုတ္လႊင္မႈ အစီအစဥ္

အမ်ိဳးသားေန႔ေေအာင္ပြဲ ႏွင့္ အတူက်င္းပတဲ့ ကဗ်ာဆရာေမာင္ေအာင္ပြင့္စ်ာပန အခမ္းအနား တိုက္ရိုက္ထုတ္လႊင္မႈ အစီအစဥ္

၂ ၊ ဒီဇင္ဘာ၊ ၂၀၁၈။

Delta News

Read Previous

ပညာေရးေကာလိပ္ဝင္ခြင့္ ႏွင့္ ပါတ္သက္ျပီး တုိင္းေဒသၾကီးဝန္ၾကီး ရွင္းလင္း

Read Next

အမ်ဳိးသားေန႔ေအာင္ပြဲေန႔မွာ က်င္းပခဲ႔တဲ႔ ကဗ်ာဆရာေမာင္ေအာင္ပြင့္ရဲ႕ စ်ာပန အခမ္းအနား