စပါးစိုက္ေတာင္သူေတြ လယ္လုပ္သားရွားပါးမႈ ၾကံဳေတြ႔ေနရ

၅ ၊ ဒီဇင္ဘာ ၊ ၂၀၁၈ ။

ဧရာဝတီတုိင္းေဒသၾကီးအတြင္းက စပါးစိုက္ေတာင္သူေတြ အေနနဲ႔ လယ္လုပ္သားရွားပါးမႈ ျပသနာနဲ႔ ၾကံဳေတြေနရတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္ ။ ေဆာင္းစပါးစိုက္ရာမွာထက္ မိုးစပါးမွာေတာ႔ လုပ္သားရွားပါးမႈ ျပသနာက ပိုၾကံဳရေလ႔ ရွိတယ္လို႔ စပါးစိုက္ေတာင္သူ တစ္ဦးက ေျပာပါတယ္ ။