ပုသိမ္ၿမိဳ႕က အခမဲ့အပ္ခ်ဳပ္စက္ျပင္သင္တန္း

၅၊ဒီဇင္ဘာ၊ ၂၀၁၈။

ဧရာဝတီတိုင္းေဒသၾကီး ပုသိမ္ျမိဳ႕မွာ အပ္ခ်ဳပ္စက္ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းနည္း သင္တန္းကို ုဒီဇင္ဘာ ၃ ရက္ေန႔က စတင္ျပီး ၁၅ ရက္ၾကာ အခမဲ႔ သင္ၾကားေပးေနပါတယ္ ။ အမွတ္၁၃ နယ္ေျမ ၊ ကင္မလင္းကၽြန္းရပ္ကြက္ ခတၱာ၃ က အေသးစားစက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းဦးစီးဌာန ရံုးခန္းမွာ သင္ၾကားေပးေနတာပါ။
ရိုးရိုးအပ္ခ်ဳပ္စက္ ၊ ရိုးရိုးဓါးစက္ ၊ ဘိတင္စက္ေတြကို ျပဳျပင္နည္းေတြ သင္ၾကားေပးေနတာပါ။
ဒီသင္တန္းမွာ သင္တန္းသား ၂၀ ဦးတက္ေရာက္သင္ၾကားေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္ ။

အေသးစားစက္မႈလက္မႈဦးစီးဌာနအေနနဲ႔ အစားအေသာက္ထုတ္လုပ္မႈသင္တန္းေတြ ၊ ဆိုင္ကယ္ျပဳျပင္နည္း အေျခခံသင္တန္းေတြ ၊ လူသံုးကုန္ နဲ႔ အလွကုန္ထုတ္လုပ္မႈသင္တန္းေတြ ၊ ဒီဇင္အင္ဂ်င္ျပဳျပင္နည္း အေျခခံ သင္တန္း အစရွိတဲ႔ သင္တန္း ၁၀ မ်ဳိးကို အခမဲ႔ သင္ၾကားေပးလွ်က္ရွိပါတယ္ ။