ပုသိမ္ငဝန္ျမစ္ကူးတံတားသစ္စီမံကိန္း ေဒသခံေတြဆႏၵအတုိင္း ေဆာင္ရြက္မည္

၇ ၊ ဒီဇင္ဘာ ၊၂၀၁၈ ။

ဧရာဝတီတုိင္းေဒသၾကီး ပုသိမ္ျမိဳ႕က ငဝန္ျမစ္ကူးတံတားသစ္စီမံကိန္းရဲ႕ စိန္ကုန္းကူးတို႔ဆိပ္ဘက္ျခမ္း ဖ်က္သိမ္းေျမကို ေပ ၈၀ သာ သတ္မွတ္မယ္လို႔ လွ်ပ္စစ္၊လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးဝန္ၾကီး ဦးဝင္းေဌးက ေျပာပါတယ္ ။ယခင္က လမ္းတဖက္ကို ၇၅ ေပ ႏွင့္ စုစုေပါင္း ေပ ၁၅၀ အျဖစ္သတ္မွတ္မယ္လို႔ သတင္းေတြထြက္ေပၚခဲ႔လို႔ ေဒသခံေတြစိုးရိမ္မႈေတြ ျဖစ္ေပၚခဲ႔အျပီး အခုလို သတင္းမီဒီယာေတြကို အတည္ျပဳေျဖၾကားခဲ႔တာ ျဖစ္ပါတယ္။