စိုက္ပ်ိဳးစားရိတ္ေခ်းေငြ အခ်ိန္မွီမရတာနဲ႔ေဆးအိတ္ေစ်းႏွဳန္းၾကီးျမင့္တာေၾကာင့္ ေတာင္သူေတြ အခက္ႀကံဳေန

ဒီဇင္ဘာ ၊ ၇ ၊ ၂၀၁၈။

ေဆာင္းစပါးစိုက္ေတာင္သူေတြအေနနဲ႕ ေဆာင္းစပါးစိုက္ပ်ိဳးစားရိတ္ေခ်းေငြ အခိိ်န္မွီမရတာေတြအျပင္ ေဆးအိတ္ေတြေစ်းျမင့္မားမႈဒဏ္ေၾကာင့္အခက္အခဲနဲ႕ႀကံဳေတြ႕ေနရတာပါ။

လက္ရွိမွာ စပါးေစ်းအေနနဲ႕ ေပၚဆန္းေစ်း၁၀သိန္းနီးပါးရွိေနတာေၾကာင့္ လယ္သမားႀကီးေတြအေနနဲ႕ ေဆာင္းစပါးစိုက္ပ်ိဳးဖို႔အတြက္ ခံသာေနေပမယ့္ လယ္သမားငယ္ေတြအတြက္ကေတာ့ အခက္အခဲနဲ႔ႀကံဳေတြ႕ေနရတယ္လို႔ စပါးစိုက္ေတာင္သူတစ္ဦးက ေျပာပါတယ္။

လက္ရွိမွာ ေက်းရြာအုပ္စု ၈၀ေက်ာ္အတြက္ စာရင္းျပဳစုတဲ႕ေနရာမွာ တိုင္းအတြင္းမွာရွိတဲ႕ေတာင္သူအင္အားထက္ ဌာနရဲ႕ဝန္ထမ္းနည္းပါးလြန္းတာေၾကာင့္ စိုက္ဘဏ္ေခ်းေငြအတိုင္းအတာတစ္ခုထိ ၾကန္႔ၾကာရတာလဲျဖစ္ပါတယ္။

လက္ရွိမွာစပါးေစ်းတိုးျမွင့္သတ္မွတ္လိုက္ေပမယ့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးအတြက္ သြင္းအားစုေစ်းႏွဳန္းေတြအဆမတန္ႀကီးျမင့္လာတဲ႔ျပႆနာနဲ႔ႀကံဳေတြ႕ေနရျပီး အစိုးရအေနနဲ႕သြင္းအားစုေတြျဖစ္တဲ႕ ဓါတ္ေျမၾသဇာ၊ေဆးအိတ္စတဲ႔ေစ်းႏွဳန္းေတြ ထိန္းခ်ဳပ္ေပးဖို႔လိုတယ္လို႔ ေတာင္သူႀကီးတစ္ဦးကေျပာပါတယ္။

လက္ရွိမွာ ေဆာင္းစပါးစိုက္ပ်ိဳးမယ့္ေတာင္သူေတြအေနနဲ႕ စက္သံုးဆီေစ်းႏွဳန္းက်ဆင္းလာျခင္း၊စပါးေစ်းႏွဳန္းထိုက္သင့္သေလာက္ ျမင့္မားေပမယ့္ လုပ္ငန္းတစ္ခ်ိဳ႕တစ္ဝက္ အဆင္ေျပေပမယ့္ စိုက္ပ်ိဳးစားရိတ္ေခ်းေငြၾကန္႔ၾကာျခင္းနဲ႕သံုးစြဲရမယ့္ ဓါတ္ေျမၾသဇာနဲ႕ေဆးအိတ္အပါအဝင္ သြင္းအားစုေတြရဲ႕ ေစ်းႏွဳန္းႀကီးျမင့္မႈ ခက္အခဲေတြနဲ႕ရင္ဆိုင္ေနရတာပဲျဖစ္ပါတယ္။