၁၂ ပြဲေစ်းသည္ေတြ အေရာင္းအဝယ္အေျခအေန ဘယ္လိုရွိလဲ

၁၂ ပြဲေစ်းသည္ေတြ အေရာင္းအဝယ္အေျခအေန ဘယ္လိုရွိလဲ

၈ ၊ ဒီဇင္ဘာ ၊ ၂၀၁၈ ။
ပုသိမ္ျမိဳ႕ရဲ႕ ပံုမွန္က်င္းပေလ႔ရွိတဲ႔ ပြဲေတာ္ေတြထဲက တစ္ခု ျဖစ္တဲ႔ နိေျဂာဓါ ဘုရားပင္ေဆာင္ပူေဇာ္ပြဲမွာ ေရာင္းခ်ေနတဲ႔ ေစ်းသည္ေတြက မႏွစ္ကႏွင့္ ႏိႈင္းစာမယ္ဆုိရင္ ဒီႏွစ္က အေရာင္းအဝယ္ပါးေနတယ္လို႔ ေစ်းေရာင္းသက္ႏွစ္ ၂၀ ေက်ာ္ရွိသူတစ္ဦးက Delta News Agency ကိုေျပာပါတယ္ ။