ဧရာဝတိီတုိင္းကလယ္သမားေတြ ၁၃၆ ဘီလီယံအေၾကြးတင္

၁ ၊ စက္တင္ဘာ ၊ ၂၀၁၈ ။

စိုက္ပ်ဳိးေရးစားရိတ္ေခ်းျပီး ျပန္မဆပ္တဲ႔ အေၾကြးစုစုေပါင္း ၁၃၆ ဘီလီယံထိရွိေနျပီလို႔ ဧရာဝတီတုိင္း လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးဘဏ္မန္ေနဂ်ာ ဦးသန္းေဌးေအာင္က ေျပာပါတယ္။

၂၀၁၂ ကေနစျပီး ၂၀၁၁၆ အထိေၾကြးေဟာင္းက ၇၁.၈၈ ဘီလီယံ ရွိျပီး ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ရဲ႕ မိုးသီးႏွံေခ်းေငြ ႏွင္႔ ေဆာင္းသီးႏွံေခ်းေငြ တစ္ခုထဲတင္ ၆၄ ဘီလီယံရွိေနတာပါ ။

ဒီပမာဏက ျမန္မာတႏုိင္ငံလံုးရဲ႕ စိုက္ပ်ဳိးေရးစားရိတ္အေၾကြးက်န္ စုစုေပါင္းရဲ႕ ထက္ဝက္ခန္႔ ရွိေနတယ္လို သိရပါတယ္ ။

Delta News

Read Previous

၂ ႏွစ္ ေက်ာ္ၾကာတဲ႔အထိ အမိန္႔မခ်ႏုိင္ေသးတဲ႔ ဟသၤာတျမိဳ႕က ခ်စ္သူလမ္းၾကားလူသတ္မႈ

Read Next

ဟသၤာတျမိဳ႕ က ရုပ္ရွင္ပရိတ္သတ္ေတြနဲ႔ ေတြ႔ဆံုႏႈတ္ဆက္ခဲ႔တဲ႔ ျမန္မာျပည္သိန္းတန္