အစိုးရသစ္လက္ထက္ ဧရာဝတီတိုင္းအတြင္း လွ်ပ္စစ္မီးရရွိတဲ့ အိမ္ေထာင္စုေပါင္း တစ္သိန္းေက်ာ္တိုးလာမည္

၃ ၊ စက္တင္ဘာ ၊ ၂၀၁၈ ။

NLD ဦးေဆာင္တဲ့အစိုးရသစ္လက္ထက္ဧရာဝတီတိုင္းအတြင္း အိမ္ေထာင္စုေပါင္း နွစ္သိန္းေလးေသာင္းေက်ာ္ လွ်ပ္စစ္မီးရရွိေနတာျဖစ္ၿပီး ၿပီးခဲ့တဲ့အစိုးရလက္ထက္ထက္ အိမ္ေထာင္စုေပါင္း ၄ ေသာင္းေက်ာ္ တိုးတက္လာတာပါ။ လက္ရွိ ကမၻာ့ဘဏ္ရဲ႕ အကူအညီနဲ႕ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ ေက်းရြာေပါင္း ၆၀၀ ေက်ာ္ လွ်ပ္စစ္မီးရရွိေရးစီမံကိန္းျပီးရင္ေတာ့ အိမ္ေထာင္စုေပါင္း ၇ေသာင္းေက်ာ္လွ်ပ္စစ္မီးထပ္မံရရွိလာမွာပါ။

၂၀၁၄ သန္းေခါင္စာရင္းအရ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးဟာ လွ်ပ္စစ္မီးရရွိမႈ ဒုတိယအနည္းဆံုးေဒသျဖစ္ပါတယ္။လက္ရွိမွာေတာ့ တစ္တိုင္းလံုးအိမ္ေထာင္စုေပါင္း ရဲ႕ ၁၆ ရာခိုင္ႏွဳန္းေက်ာ္သာလွ်ပ္စစ္မီးရရွိေသးတာပါ။ လာမယ့္ ႏွစ္မွာေဆာင္ရြက္ၿပီးဆီးမယ့္ ေက်းရြာ ၆၀၀ ေက်ာ္မီးလင္းေရးၿပီးရင္ေတာ့ ၂၁%ကိုတိုးတက္လာမွာပါ။အမ်ိဳးသားလွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားရရွိေရးစီမံကိန္း NEP အရေတာ့ ၂၀၃၀ မွာ ၁၀၀ ရာခိုင္ႏွဳန္း မီးလင္းရမယ္လို႕ဆိုပါတယ္။