ဧရာဝတီတိုင္း ငရုပ္ေကာင္းေဒသကေန မူဆယ္အထိ ကုန္သြယ္ေရးလမ္းေၾကာင္း ေဖာ္ေဆာင္ဖို႕ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ အဆိုျပဳလႊာတင္သြင္းမည္

၉ ၊ စက္တင္ဘာ ၊ ၂၀၁၈ ။

လက္ရွိအခ်ိန္ တရုတ္ျမန္မာ ကုန္သြယ္ေရးလမ္းေၾကာင္းအေနနဲ႕ ရန္ကုန္- မႏၱေလး- မူဆယ္ ကုန္သြယ္ေရးလမ္းေၾကာင္းကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနပါတယ္။ အဲ့ဒီလမ္းေၾကာင္းနဲ႕တဆက္တည္း ေခ်ာင္းသာ -ေဂါရံဂ်ီ လမ္းနဲ႕ဆက္သြယ္ေဖာက္လုပ္ဖို႕ အဆိုျပဳလႊာတင္သြင္းသြားမယ္လို မေန႔ကပုသိမ္ဟိုတယ္မွာက်င္းပခဲ့တဲ့ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈျပပြဲက်င္းပႏိုင္ေရး ႀကိဳတင္ညွိႏွိဳင္းေတြ႕ဆံုပြဲမွာ ႕ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ကေျပာပါတယ္။

ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေတြတိုးလာဖို႕ အခုလိုအဆိုျပဳလႊာတင္သြင္းမွာပါ။ဒါ့အျပင္ လာမယ့္ ႏို္ဝင္ဘာ ၃၁ နဲ႕ ဒီဇင္ဘာ ၁ရက္ေန႕ေတြမွာလည္း ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈျပပြဲကို ေငြေဆာင္ကမ္းေျခမွာက်င္းပဖို႕ရွိေနပါတယ္။

ဒီေန႕အထိဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ျမန္ႏိုင္ငံရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈဥပေဒအရေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ လုပ္ငန္း ၃၃ ခုရွိၿပီး ႏိုင္ငံသားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈက ၃၈ ခုရွိပါတယ္။