ဧရာဝတီတိုင္း ငရုပ္ေကာင္းေဒသကေန မူဆယ္အထိ ကုန္သြယ္ေရးလမ္းေၾကာင္း ေဖာ္ေဆာင္ဖို႕ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ အဆိုျပဳလႊာတင္သြင္းမည္

၉ ၊ စက္တင္ဘာ ၊ ၂၀၁၈ ။

လက္ရွိအခ်ိန္ တရုတ္ျမန္မာ ကုန္သြယ္ေရးလမ္းေၾကာင္းအေနနဲ႕ ရန္ကုန္- မႏၱေလး- မူဆယ္ ကုန္သြယ္ေရးလမ္းေၾကာင္းကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနပါတယ္။ အဲ့ဒီလမ္းေၾကာင္းနဲ႕တဆက္တည္း ေခ်ာင္းသာ -ေဂါရံဂ်ီ လမ္းနဲ႕ဆက္သြယ္ေဖာက္လုပ္ဖို႕ အဆိုျပဳလႊာတင္သြင္းသြားမယ္လို မေန႔ကပုသိမ္ဟိုတယ္မွာက်င္းပခဲ့တဲ့ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈျပပြဲက်င္းပႏိုင္ေရး ႀကိဳတင္ညွိႏွိဳင္းေတြ႕ဆံုပြဲမွာ ႕ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ကေျပာပါတယ္။

ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေတြတိုးလာဖို႕ အခုလိုအဆိုျပဳလႊာတင္သြင္းမွာပါ။ဒါ့အျပင္ လာမယ့္ ႏို္ဝင္ဘာ ၃၁ နဲ႕ ဒီဇင္ဘာ ၁ရက္ေန႕ေတြမွာလည္း ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈျပပြဲကို ေငြေဆာင္ကမ္းေျခမွာက်င္းပဖို႕ရွိေနပါတယ္။

ဒီေန႕အထိဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ျမန္ႏိုင္ငံရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈဥပေဒအရေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ လုပ္ငန္း ၃၃ ခုရွိၿပီး ႏိုင္ငံသားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈက ၃၈ ခုရွိပါတယ္။

Delta News

Read Previous

ဟသၤာတခရိုင္က ရဲတပ္ဖြဲ႔ဝင္ ၆၀ စုေပါင္းေသြးလွဴ

Read Next

တရားစီရင္ေရးနစ္ ပိုၿပီးပြင့္လင္းျမင္သာစြာ နဲ႕ ထိေရာက္မႈရွိေစဖို႕ မႈခင္းစီမံခန္႕ခြဲမႈတရားရံုးေတြ ၃ ႏွစ္အတြင္း တစ္ႏိုင္ငံလံုးအေကာင္အထည္ေဖာ္မည္