ေျမာင္းျမ တံတားသစ္ကို ဘယ္လိုတည္ေဆာက္ေနလဲ

ႏိုဝင္ဘာ၊ ၄ ရက္၊ ၂၀၁၈ ။

ေျမာင္းျမတံတား တည္ေဆာက္မႈပံုစံနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနက ျပဳလုပ္ထားတဲ့ Graphic Animation ဗီဒီယိုအတိုေလးပါ အမ်ားျပည္သူ ေလ့လာႏိုင္ဖို႔တင္ျပလိုက္ပါတယ္။ ေျမာင္းျမတံတားသစ္ဟာ အခုဆိုရင္ ၆၅ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ၿပီးစီးၿပီျဖစ္သလို လာမယ့္ မတ္လအတြင္းမွာစတင္အသံုးျပဳႏိုင္မယ္လို႔သိရပါတယ္။