ေလထုညစ္ညမ္းမႈေလ်ာ့ခ်ဖုိ႕ ေတာင္ကုိရီးယားျမိဳ႕ ေတာ္မွာ သစ္ပင္သန္း ၃၀ စုိက္မယ္

ဆုိးလ္ (၃၁.၃.၂၀၁၉)
ေတာင္ကုိရီးယားႏုိင္ငံ ဆုိးလ္ျမိဳ႕မွာ ဆုိးရြားလာတဲ့ ေလထုညစ္ညမ္းမႈ ေလ်ာ့ခ် ေရး စီမံကိန္း တစ္စိတ္တစ္ပုိင္း အ ေနနဲ႕ ၂၀၂၂ခုႏွစ္မွာ စုစုေပါင္း သစ္ပင္အေရအတြက္ သန္း ၃၀ စုိက္ပ်ိဳး သြားမယ္လုိ႔ ဆုိးလ္ျမိဳ႕ေတာ္အစုိးရက မတ္လ ၂၆ရက္ေန႔မွာ ေၾကျငာခဲ့ပါတယ္။

၂၀၁၄ခုႏွစ္က ေန ၂၀၁၈ခုႏွစ္အထိ သစ္ပင္ေပါင္း ၁၅သန္းကုိ စုိက္ပ်ိဳးခဲ့ျပီး ေနာက္ထပ္ ၁၅သန္းကုိ ဆက္ျပီး စုိက္ပ်ိဳးဖုိ႔ စီစဥ္ေနတာပါ။ အဲဒီစီမံကိန္းဟာ ဆုိးလ္ျမိဳ႕တြင္း ႏွစ္စဥ္ ဒီဇယ္သုံး ေမာ္ေတာ္ကား ၆၄,၀၀၀ ေက်ာ္က ထုတ္လႊတ္တဲ့ ကာဗြန္ဒုိင္ေအာက္ဆုိဒ္ဓာတ္ေငြ႕အျပင္ ေသးငယ္တဲ့ ဖုန္မႈန္ေတ ြ ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ ေလထုညစ္ညမ္းမႈကုိ ေလ်ာ့ခ်ဖုိ႕ျဖစ္တယ္လုိ႕ ျမိဳ႕ေတာ္အစုိးရက ေျပာပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ ၂၀၂၁ခုႏွစ္မွာ ဆုိးလ္ျမိဳ႕ေတာင္ပုိင္းနဲ႕ ေျမာက္ပုိ္င္းမွာ သစ္ေတာဧရိယာႏွစ္ခုကုိလည္း ေဖာ္ေဆာင္သ ြားမွာပါ။ အဲဒီေလးႏွစ္စီမံကိန္းအတြက္ ၀မ္သန္းေပါင္း ၄၈၀ ခန္႔ အသုံးျပဳသြားပါမယ္လို႔လည္း ဆုိးလ္ျမိဳ႕ေတာ္အစုိးရက ေျပာပါတယ္။

အခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလလယ္ပုိင္းက ေတာင္ကုိရီးယားႏုိင္ငံရဲ႕ ေဒသေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ သုံးရက္ ဆက္တိုက္ မီးခုိးျမဴေတြ၊ ဖုန္မႈန္႕ ေတ ြ ဖုံးလႊမ္းေနျပီး ေလထုညစ္ညမ္းမႈေၾကာင့္ ျပည္သူေတ ြ အ ေနနဲ႕ တက္ႏုိင္သမွ်အျပင္ မထ ြက္ၾကဖုိ႕နဲ႕ အျပင္ထ ြက္ရင္လည္း ႏွာေခါင္းစ ြပ္ တပ္ဆင္ၾကဖုိ႕ အာဏာပုိင္ေတ ြက သတိေပးခ်က္ထုတ္ျပန္ခဲ့ရပါတယ္။

ေလထုညစ္ညမ္းမႈေၾကာင့္ ႏွစ္စဥ္ ကမာၻေပၚမွာ ခန္႕မွန္းေျခ လူဦးေရ ၇သန္းဟာ အရြယ္မတုိင္ခင္ ေစာစီးစ ြာ ေသဆုံးေနရတယ္လုိ႕ ကမာၻ႕က်န္းမာေရးအဖြဲ႕က ၂၀၁၄ခုႏွစ္မွာ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခဲ့ပါတယ္။
Ref : www.koreaherald.com