ေသာက္သံုးေရ မသန္႔ရွင္းမႈေၾကာင့္ အာရွကေလးငယ္ေသဆံုးမႈႏႈန္း ျမင့္တက္

အာရွ (၃၀.၃.၂၀၁၉)

အာရွမွာ မသန္႔ရွင္းတဲ့ေသာက္သုံးေရေတြေၾကာင့္ အသက္ (၁၅)ႏွစ္ေအာက္ကေလးငယ္ေသဆုံးမႈႏႈန္းဟာ ပဋိပကၡ၊ စစ္ပြဲေတြေၾကာင့္ ေသဆုံးမႈႏႈန္းထက္ သုံးဆခန္႕ပုိမ်ားေနတယ္လုိ႕ ကုလသမဂၢ ကေလးငယ္မ်ား ရန္ပုံေငြအဖြဲ႕ (UNICEF) ကထုတ္ျပန္တဲ့ အစီရင္ခံစာက ေျပာပါတယ္။

အဲဒီအစီရင္ခံစာဟာ ျမန္မာႏုိင္ငံအပါအ၀င္ ႏုိင္ငံေပါင္း (၁၆)ႏုိင္ငံက ကေလးေတြအေနနဲ႕ မသန္႔ရွင္းတဲ့ေရေတြ ေသာက္သုံးေနရတာ ပတ္၀န္းက်င္နဲ႕ တစ္ကုိယ္ေရသန္႔ရွင္းမႈ နည္းပါးတာေတြကုိ စစ္တမ္းျပဳစု ေဖာ္ျပထားတာပါ။

ကမာၻ႕က်န္းမာေရးအဖြဲ႕ (WHO) က အခ်က္အလတ္ေတြအရ ၂၀၁၄ခုႏွစ္ကေန ၂၀၁၆ခုႏွစ္အအတြင္း ပဋိပကၡေတြေၾကာင့္ ေသဆုံးတဲ့ ကေလးအေရအတြက္ ၃၁,၀၀၀ သာ ရွိေပမယ့္ မသန္႔ရွင္းတဲ့ေရ ၊ တကုိယ္ေရးသန္႔ရွင္းမႈ နည္းပါတာနဲ႕ မိလႅာစနစ္ဆုိးေတြေၾကာင့္ ၀မ္းပ်က္၀မ္းေရာဂါနဲ႕ ေသဆုံးတဲ့ ကေလးအေရအတြက္ ၈၅,၀၀၀ အထိရွိတယ္လုိ႕ အဲဒီအရင္ခံစာက ေျပာပါတယ္။

UNICEF အဖြဲ႕က အစီရင္ခံစာကုိ မတ္လ ၂၂ရက္ေန႔က က်ေရာက္တဲ့ ကမာၻ႕ေရေန႔ (World Water Day) မွာ ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါတယ္။
Ref : http://asianews.it