Announcement

DNA အမှန်၊ အမှား မိတ်ဆက်

Delta News Agency ရဲ့ Fact Check အစီအစဉ်ကို ၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ မေလ ၄ ရက်မှာ စတင်ခဲ့ပြီး The Red Flag Team ထံမှ အချက်အလက်စစ်ဆေးခြင်းဆိုင်ရာပညာရပ်များကို သင်ယူခြင်းအစီအစဉ်များပြုလုပ်ခဲ့ကာ [ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန်]