ဆောင်းပါး

Chief Of Commanding က Fine လျှင်  Chain Of Command Good လာမည်

ယခုတစ်လော Chain of Command  အမိန့်ပေးကွင်းဆက်ကို လိုက်နာရန် တောင်းဆိုချက် များကို ပိုမို၍ တွေ့လာရသည်။ အဆိုပါ Chain of Command ကို စည်းရုံးမရ၍ မပြောသင့်သည့် ပြောဆိုမှုအချို့ကိုလည်း ကြားမိသည်။ တော်လှန်ရေးအကျိုးစီးပွားအရ [ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန်]