ပုသိမ္ၿမိဳ႕မွာ တြင္က်ယ္လာတဲ့ သံုးဘီးဆိုင္ကယ္ေလးေတြ

၁၆ ၊ ဒီဇင္ဘာ ၊၂၀၁၈ ။

ပုသိမ္ၿမိဳ႕ေပၚ ဥဒဟိုသြားလာေနတဲ့ ေရာင္စံု သံုးဘီးဆိုင္ကယ္ေလးေတြကို ခုေနာက္ပိုင္း ပိုၿပီးေတြ႕လာေနရပါတယ္။ အသံုးတြင္က်ယ္လို႔ အစီးေရပိုမ်ားလာတဲ့ သံုးဘီးဆိုင္ကယ္ေလးေတြအေၾကာင္းကို
Delta News Agency က တင္ဆက္ေပးထားပါတယ္။