ေရၾကည္ျမိဳ႕နယ္က ကမ္းနီတိုက္နယ္ေဆးရံု လွ်ပ္စစ္မီးလင္းျပီ

၁၄ ၊ ဒီဇင္ဘာ ၊ ၂၀၁၈ ။

ဧရာဝတီတိုင္းေဒသၾကီး ၊ ေရၾကည္ျမိဳ႕နယ္ထဲ ကမ္းနီတိုက္နယ္ေဆးရံုမွာ ဆိုလာစနစ္ လွ်ပ္စစ္မီးဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားကို မေန႔က ဒီဇင္ဘာ ၁၃ ရက္ေန႔မွာ ေဆးရံုဝင္းအတြင္းမွာ က်င္းပခဲ႔႔ပါတယ္ ။ ဘယ္ဂ်ီယံႏုိင္ငံအေျခစိုက္ Bribht Foundation လွဴဒါန္းျပီး ပါရမီစြမ္းအင္ကုမၼဏီက ပံ႔ပိုးကူညီျပီး ဆိုလာလွ်ပ္စစ္မီးရရွိခဲ႔တာ ျဖစ္ပါတယ္ ။ 15KV ထြက္ရွိတဲ႔ ဆိုလာစနစ္ကို က်ပ္သိန္း ၂ ေထာင္ကုန္က်ခံတပ္ဆင္ခဲ႔တာ ျဖစ္ပါတယ္ ။