အလ်ား ၃၂ေပ႐ွိ ေဝလငါးအုပ္စုဝင္ ငါးေသတစ္ေကာင္ ေမာ္တင္ကမ္းေျခမွာ ေသာင္တင္ေသဆံုး

လုံးပတ္ ဦးေခါင္းပိုင္း ၈ေပ၊ ကိုယ္ပုိင္း ၂၀ေပနဲ႔ အၿမီးပုိင္း ၆ေပခန္႔ ႐ွိတဲ့ ေဝလငါးအုပ္စုဝင္ ငါးေသတစ္ေကာင္ ေမာ္တင္ကမ္းေျခ ကမ္းနီးကြင္းရြာအနီးေသာင္ခံုေပၚမွာ ေသာင္တင္ ေသဆံုးေနတာကို မေန႔က နံနက္ ၇ နာရီေလာက္မွာ ေဒသခံေတြက ေတြ႔႐ွိခဲ့ပါတယ္။

ေမာ္တင္ကမ္းေျခအနီးနဲ႕ ဟိုင္းႀကီးကြၽန္းအနီးတဝိုက္မွာ အခုလိုငါးႀကီးေတြမၾကာခဏဆိုသလိုေသာင္တင္ေသဆံုးတာျဖစ္ေလ့႐ွိတယ္လို႔ေဒသခံေတြကေျပာပါတယ္။

႐ိုက္ကူး – ေက်ာ္သက္(မိုးျမင့္ၾကယ္)