ဧရာဝတီတုိင္းသား ေတာဆင္ရိုင္းမ်ားထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး သူရဲေကာင္း

ၾသဂုတ္လ (၁၇) ရက္ေန႔က ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ရံုးက ဇူလိုင္လအတြက္ ခ်ီးက်ဴးဂုဏ္ျပဳထုိက္သူအျဖစ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကိုယ္တုိင္ လက္မွတ္ထိုးျပီး ေက်းဇူးတင္လႊာ တစ္ေစာင္ကို ထုတ္ျပန္လိုက္ပါတယ္ ။ ဧရာဝတီတုိင္းေဒသၾကီး ၊ ငပုေတာျမိဳ႕နယ္ ၊ တင္းေခ်ာင္းေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးတာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနတဲ႔ ဦးေက်ာ္ျမင့္ထြန္း(ခ)ဦးထြန္းေလးကို ေတာရိုင္းဆင္မ်ားထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေစာင့္
ေရွာက္ေရးသူရဲေကာင္းအျဖစ္ဂုဏ္ျပဳခ်ီးက်ဴးခဲ႔တာ ပဲျဖစ္ပါတယ္။

ဦးေက်ာ္ျမင့္ထြန္း (ခ) ဦးထြန္းေလးက ေတာဆင္ရိုင္းမ်ားသတ္ျဖတ္ခံရမႈကေန ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးလုပ္ငန္းေတြ ၊ ဆင္သတ္တရားခံေတြကို လိုက္လံဖမ္းဆီးေရးလုပ္ငန္းေတြမွာ သက္ဆုိင္ရာ အဖြဲ႔အစည္း တပ္ဖြဲ႔ေတြ နဲ႔အတူ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ရင္း အခုလို အသိအမွတ္ျပဳမႈကို ခံခဲ႔ရတာ ျဖစ္ပါတယ္ ။ သူ႔ရဲ႕ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ေတြေၾကာင့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ထဲမွာ ဆင္သတ္တရားခံ (၂) ဦး ႏွင့္ ဆင္သတ္ရာမွာ အသံုးျပဳတဲ႔ လက္နက္ခဲယမ္းေတြကို ဖမ္းဆီးရမိခဲ႔ပါတယ္ ။

အဲဒီလိုပဲ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ထဲမွာလည္း ဆင္သတ္ရာမွာ အသံုးျပဳတဲ႔ တူမီး (၄) လက္ႏွင့္ လက္နက္ ခဲယမ္းေတြကို ဖမ္းဆီးရမိခဲ႔တာ ျဖစ္ပါတယ္ ။အခုလို ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ရဲ႕ အသိအမွတ္ျပဳျခင္းကို မခံရမီွကလည္း ဧရာဝတီတုိင္းေဒသၾကီး ရဲတပ္ဖြဲ႔မွဴးရဲ႕ ဂုဏ္ျပဳဆု ၊ ကမၻာ႔ေတာရိုင္းတိရိစၦာန္မ်ား ထိန္းသိမ္းေရး ရန္ပံုေငြအဖြဲ႔ (WWF) ႏွင့္ ကမၻာ႔ေတာရိုင္းတိရိစၦာန္မ်ား ထိန္းသိမ္းေရး မိတ္ေဆြမ်ားအသင္း ( FOW ) တို႔ပူးေပါင္းျပီး ဆင္ထိန္းသိမ္းေရးသူရဲေကာင္းဆု ကို ဂုဏ္ျပဳခ်ီးျမွင္႔ ေပးအပ္ျခင္း ခံခဲ႔ရပါတယ္ ။

ေဂဟစနစ္မ်ား မပ်က္ယြင္းဘဲ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ေတြ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ျမဲဖို႔အတြက္ ေတာဆင္ရိုင္းေတြကိုကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေပးေနတဲ႔ ဧရာဝတီတိုင္းသား ဦးေက်ာ္ျမင့္ထြန္း (ခ) ဦးထြန္းေလး အေၾကာင္းကို Delta News Agency မွတင္ဆက္လိုက္ပါတယ္ ။