ပုသိမ္ျပည္ေတာ္သာအိမ္ယာကို ျပည္သူ႔အိမ္ယာအျဖစ္ထားမလား ၊ ဝန္ထမ္းအိမ္ယာအျဖစ္ထားမလား

၂၃ ၊ၾသဂုတ္ ၊၂၀၁၈ ။

ဧရာဝတီတုိင္းေဒသၾကီး ၊ ပုသိမ္ျမိဳ႕က ပင္စင္စားဝန္ထမ္းေတြအမ်ားစုေနထုိင္ၾကတဲ႔ ျပည္ေတာ္သာအိမ္ယာကို ျပည္သူ႔အိမ္ယာ အျဖစ္ထားမလား ၊ ဝန္ထမ္းအိမ္ယာ အျဖစ္ထားမလားဆိုတဲ႔ ေမးခြန္းကို ဒီေန႔ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မွာ ပုသိမ္ျမိဳ႕နယ္ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေဝလိွဳင္ထြန္းက ေမးျမန္းခဲ႔ပါတယ္ ။ အိမ္ခန္းေပါင္း ၃၅၀ ရွိတဲ႔ ဒီျပည္ေတာ္သာ အိမ္ယာမွာေနထိုင္သူေတြရဲ႕ စိုးရိမ္ပူပန္မႈေတြကို Delta News Agency က သတင္းတင္ဆက္ထားပါတယ္ ။