တံတားသစ္စီမံကိန္း ပုသိမ္ၿမိဳ႕လည္ကေဖာက္ဖို႔ လွ်ာထားတာ ဘာေၾကာင့္လဲ

၃ ၊ စက္တင္ဘာ ၊ ၂၀၁၈ ။

ပုသိမ္တံတားသစ္စီမံကိန္းက မဟာဗႏၶဳလလမ္းမႀကီး နာရီစင္နီးကေန စိန္ကုံးကူးတို႕ဆိပ္ကိုျဖတ္သန္းတည္ေဆာက္ဖို႕စီစဥ္ေနတာပါ။ ဒီလိုစီစဥ္တာဟာ ၿမိဳ႕ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ဖို႕ နဲ႕ ၿမိဳ႕ဟိုဘက္ကမ္းနဲ႕ဒီဘက္ကမ္း တစ္ဖက္တည္းေပါင္းစည္းဖို႕ကို ရည္ရြယ္ၿပီးေဆာင္ရြက္တာလို႕ တိုင္းေဒသႀကီး လွ်ပ္စစ္လမ္းပန္းဝန္ႀကီး ဦးဝင္းေဌးကေျပာပါတယ္။

ၿမိဳ႕ခံတခ်ိဳ႕ကေတာ့ ယာဥ္ေၾကာေတြပိတ္ဆို႕မွာကိုစိုးရိမ္တာေတြရွိပါတယ္။ အစိုးရအေနနဲ႕ကေတာ့ ဒါကိုထည့္သြင္းစဥ္းစားထားတယ္လို႕ေျပာပါတယ္။

လက္ရွိမွာေတာ့ တံတားသစ္စီမံကိန္းအတြက္ ေျမစမ္းသပ္စစ္ေဆးတာေတြကိုျပဳလုပ္ေနပါတယ္။ တံတားအေနနဲ႕ ေငြေဆာင္၊ေခ်ာင္းသာ၊ေဂၚရံဂ်ီ ကမ္းေျခေတြကိုသြားေရာက္ဖို႕အသံုးျပဳႏိုင္မွာျဖစ္တာေၾကာင့္ ကမ္းေျခခရီးသြားလုပ္ငန္းအတြက္အေရးပါလာမွာျဖစ္ပါတယ္။