အထည္ခ်ဳပ္စက္ရံုတစ္ခုနဲ႕ အိမ္ယာစီမံကိန္းတစ္ခု ဧရာဝတီတုိင္းအတြင္း ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံခြင့္ျပဳလိုက္ျပီ

၅ ၊ စက္တင္ဘာ ၊ ၂၀၁၈ ။

ကိုရီးယာအထည္ခ်ဳပ္စက္ရံုကို ေဒးဒရဲၿမိဳ႕မွာတည္ေဆာက္မွာျဖစ္ၿပီး အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္း ၇၀၀ ေလာက္ရရွိမွာပါ။ အိ္မ္ယာစီမံကိန္းအေနနဲ႕ကေတာ့ ပုသိမ္ၿမိဳ႕ျမကၽြန္းသာအိမ္ယာအနီးမွာခြင့္ျပဳလုိက္တာျဖစ္ၿပီး ေရွာ့ပင္းေမာလည္း ပါမယ္လို႕သိရပါတယ္။ ဒီစီမံကိန္းႏွစ္ခုစလံုးကိုေတာ့ ၾသဂုတ္လ ၂၄ ရက္ေန႕မွာ ဧရာဝတီတုိင္းေဒသႀကီးရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေကာ္မတီက ခြင့္ျပဳေပးလိုက္တာ ျဖစ္ပါတယ္ ။

ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈဥပေဒသစ္ ထြက္ရွိၿပီးေနာက္ ဧရာဝတီတိုင္းအတြင္းရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေတြပိုၿပီးဝင္ေရာက္လာတာပါ။ ဝင္ေရာက္တဲ့ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈအမ်ားစုကေတာ့ စက္မႈလုပ္ငန္းေတြျဖစ္ပါတယ္။

လက္ရွိဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း တိုင္းေဒႀကီးအပါဝင္ ျပည္ေထာင္စုက ခြင့္ျပဳထားတဲ့ ရင္းႏွီးျမွဳပ္နွံမွဳ ၂၁ ခုရွိပါတယ္။ ႏိုင္ျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ေဒၚလာ ၇၁သန္းေက်ာ္နဲ႕ နဲ႕ ျပည္တြင္းရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ က်ပ္သန္း ၂သိန္းေက်ာ္တန္ဖိုးရွိပါတယ္။အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလန္းေပါင္း ၆ေထာင္ေက်ာ္ရွာေပးႏိုင္ခဲ့တယ္လို႕သိရပါတယ္။