ဗီယက္နမ္ႏုိင္ငံ ဒါနန္းျမိဳ႕က ပထမဆုံး သစ္ေတာေလ့လာေရးေက်ာင္း

ဒါနန္း ( ၂၅ ၾသဂုတ္ ၂၀၁၉)

ဗီယက္နမ္ႏုိင္ငံ ဒါနန္းျမိဳ႕က ဆြန္ခ်ာ သဘာဝထိန္းသိမ္းေရး ဥယ်ာဥ္မွာ သစ္ေတာသဘာဝ ေလ့လာေရးေက်ာင္းကုိ ၾသဂုတ္လလယ္ပုိင္းက စတင္ဖြင့္လွစ္လုိက္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ေတာ့ ေက်ာင္းသားကေလးငယ္ေတြကုိ ျပင္ပဗဟုသုတနဲ႕ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး ပညာေပးဖုိ႕ ရည္ရြယ္ျပီး ဖြင့္လွစ္ခဲ့တာပါ။

အဲဒီေက်ာင္းဟာ ေက်ာင္းသားလူငယ္ေတြအတြက္ တန္ဖုိးရွိတဲ့ အေတြ႔အၾကံဳေတြ သင္ခန္းစာေတြ ေပးႏုိင္တဲ့ ဒါနန္းျမိဳ႕ရဲ႕ ပထမဆုံး သစ္ေတာ ေလ့လာေရးေက်ာင္း ျဖစ္တယ္လုိ႕ ေက်ာင္းအုပ္ၾကီး ငုယင္ သီထ္သိန္းက ေျပာပါတယ္။

 

Credit – vietnamnews

သင္တန္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းစဥ္ေတြထဲမွာ ေတာတြင္းေလ့လာေရးကြင္းဆင္း ခရီးစဥ္ေတြ အျပင္ အဲဒီထိန္းသိမ္းေရး ဥယ်ာဥ္မွာရွိတဲ့ သစ္ပင္၊ပန္းပင္ေတြနဲ႕ တိရိစာၦန္မ်ိဳးစိတ္ေတြကုိ သုေတသနလုပ္ရမယ့္ လႈပ္ရွားမႈေတြ ပါပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ ေဂဟစနစ္ ပညာေပး ၊ ေတာတြင္း သုေတသန လက္ေတြ႕အေတြ႕အၾကံဳေတြနဲ႕ red-shanked douc လုိ႕ေခၚတဲ႕မ်ိဳးတုန္းလုနီးပါး အႏၱရာယ္ရင္ဆုိင္ေနရတဲ့ ရွားပါးေမ်ာက္ေတြရဲ႕ ဘဝေနထုိင္မႈေတြကုိလည္း ေလ့လာခြင့္ေပးသြားမွာပါ။

Credit – vietnamnews

သစ္ေတာေလ့လာေရးေက်ာင္း ဖြင့္လွစ္ရတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္က  လူငယ္ မ်ိဳးဆက္သစ္ေတြ သဘာဝကုိ ခ်စ္ျမတ္ႏုိးဖုိ႕ ၊ သစ္ေတာေတြကုိ ထိန္းသိမ္းဖုိ႕နဲ႕ ေတာရုိင္းတိရိစာၦန္ေတြကုိ ကာကြယ္ဖုိ႕ ျဖစ္တယ္လုိ႕ ေက်ာင္းအုပ္ၾကီး ငုယင္ သီထ္သိန္းက ေျပာပါတယ္။

ဒါနန္းျမိဳ႕က ဆြန္ခ်ာ သဘာဝထိန္းသိမ္းေရး ဥယ်ာဥ္ဟာ ဧရိယာ ၄,၄၀၀ ဟတ္တာ က်ယ္ဝန္းျပီး အပင္အမ်ိဳးအစားေပါင္း ၁,၀၀၀ေက်ာ္နဲ႕ တိရိစာၦန္မ်ိဳးစိတ္ေပါင္း ၃၇၀ေက်ာ္ ေနထုိင္က်က္စားၾကပါတယ္။ အဲဒီဥယ်ာဥ္ကုိ လစဥ္ လူေပါင္း ၁ေသာင္းထက္မနည္း လာေရာက္လည္ပတ္ၾကတယ္လုိ႕ ဗီယက္နမ္နယူးစ္ သတင္းဌာနက ေဖာ္ျပပါတယ္။

Ref : vietnamnews