ေစ်းေရာင္းခ်ိန္ျပင္ဆင္သတ္မွတ္လိုက္လိ႔ု ပုသိမ္ဘူတာညေစ်း ေစ်းသည္ေတြ အခက္ေတြ႔

၁၀၊ ဒီဇင္ဘာ ၊ ၂၀၁၈ ။

ပုသိမ္ဘူတာညေစ်းမွာ ေစ်းေရာင္းခ်ခြင့္အခ်ိန္ကို ကန္႔သတ္လိုက္လို႔ ရပ္ေဝးေစ်းသည္ေတြ အခက္ေတြ႔ေနၾကပါတယ္။ ယခင္က ညေန ၆ နာရီကေန မနက္ ၆ နာရီအထိ ေရာင္းခ်ေနၾကရာကေန အခုမွာ ည ၈ နာရီကေန မနက္ ၅ နာရီအထိသာ ေရာင္းခ်ခြင့္ ျပဳလိုက္ေတာ႔တာပါ ။
ေစ်းသည္ေတြအေနနဲ႔ လမ္းမေပၚတက္ေရာက္ေရာင္းခ်တာေၾကာင့္ လူစည္ကားခ်ိန္မွာ လမ္းပိတ္ဆို႔တာေတြ ျဖစ္ေပၚေနလို႔ အတုိင္ခံရျပီးေနာက္ပိုင္း အခုလို စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခဲ႔တာပါ ။