ေလထုညစ္ညမ္းမႈေၾကာင့္ အိႏၵိယႏုိင္ငံမွာ ႏွစ္စဥ္ ကေလးငယ္ တစ္သိန္းေက်ာ္ ေသဆုံးေန

၉ ၊ ဇြန္ ၊ ၂၀၁၉

အိႏၵိယႏုိင္ငံမွာ ေလထု ညစ္ညမ္းမႈေၾကာင့္ ႏွစ္စဥ္ အသက္ ၅ႏွစ္ေအာက္ ကေလးငယ္ တစ္သိန္းေက်ာ္ ေသဆုံးေနရတယ္လို႕ ကမာၻ႔သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ေန႔ ဇြြန္လ ၅ရက္ေန႔က ထုတ္ျပန္တဲ့ အစီရင္ခံစာတစ္ခုက ေျပာပါတယ္။

ကမာၻၾကီး ပူေႏြးလာျပီး ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲလာတာနဲ႕ အမွ် တစ္ကမာၻလုံးမွာ ေလထုညစ္ညမ္းမႈ တုိက္ဖ်က္ေရး လႈပ္ရွားမႈေတြ အရွိန္ျမင့္ လုပ္ေဆာင္ေနၾကေပမယ့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္က ထုတ္ျပန္တဲ့ ကုလသမဂၢ အစီရင္ခံစာအရ ကမာၻ႕ေလထုအညစ္ညမ္းဆုံး ၿမိဳ႕ၾကီး ၁၅ ၿမိဳ႕စာရင္းအနက္ ၁၄ၿမိဳ႕ဟာ အိႏၵိယႏုိင္ငံက ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ တစ္ႏုိင္ငံလုံး စုစုေပါင္းေသဆုံးမႈႏႈန္းရဲ႕ ၁၂ ရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္ဟာ ေလထုညစ္ညမ္းမႈေၾကာင့္ ျဖစ္တယ္လုိ႕ အိႏၵိယ သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ အစီရင္ခံစာက ေျပာပါတယ္။

အိႏၵိယႏုိင္ငံမွာသာမကပါဘူး ကမာၻ႕ႏုိင္ငံေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာလည္း ေလထုညစ္ညမ္းမႈ ျမင့္တက္ေနျပီး အဆိပ္ရွိတဲ့ ေလေတြ ရႈမိတာေၾကာင့္ တစ္ကမာၻလုံးမွာ တစ္ႏွစ္လ်င္ လူဦးေရ ၇ သန္း ေသဆုံးေနရတယ္လုိ႕ ကုလသမဂၢအဖြဲ႕က ေျပာပါတယ္။

စက္ရုံေတြ ေမာ္ေတာ္ကားေတြကေန ထြက္တဲ့ ကာဗြန္ဓာတ္ေငြ႕ေၾကာင့္ ေလထုညစ္ညမ္းတဲ့အျပင္ ေနအိမ္အတြင္း မီးေသြး၊ ထင္းေတြသုံးျပီး ခ်က္ျပဳတ္ရာကေန ထြက္တဲ့ အေငြ႕ေတြေၾကာင့္လည္း အိမ္တြင္းေလထုညစ္ညမ္းမႈ ျဖစ္ေပၚေစပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ လယ္ယာေတြမွာ ေကာက္ရုိးေတြ ၊ ရုိးျပတ္ေတြ မီးရႈိ႕တာကလည္း ပတ္၀န္းက်င္ေလထုကုိ ညစ္ညမ္းေစပါတယ္။

Ref : https://asiancorrespondent.com