ကမာၻ႕လူဦးေရ သန္းတစ္ရာေက်ာ္ စားနပ္ရိကၡာလုံေလာက္မႈႈ မရွိဟု ကုလသမဂၢေျပာ

By-Delta News (၇.ဧျပီ.၂၀၁၉)
၂၀၁၈ခုႏွစ္အတြင္း ကမာၻ႕ႏုိင္ငံေပါင္း ၅၃ႏုိင္ငံက လူဦးေရ ၁၁၃ သန္းဟာ စားနပ္ရိကၡာ မလုံေလာက္ တဲ့ ျပႆနာနဲ႕ ဆုိးဆုိးရြားရြား ရင္ဆုိင္ေနၾကရတယ္လုိ႕ ကုလသမဂၢ အစီရင္ခံစာတစ္ခုက ေျပာပါတယ္။

အဲဒီအစီရင္ခံစာကုိ ကုလသမဂၢ အစားအစားနဲ႕ စုိက္ပ်ိဳးေရးအဖြဲ႕အစည္း (FAO) ၊ ကုလသမဂၢ စားနပ္ရိကၡာ ပရုိဂရမ္ (WFP)နဲ႕ ဥေရာပသမဂၢ (အီးယူ) တုိ႕ ပူးေပါင္းျပီး ဧျပီ ၂ရက္ေန႕က ထုတ္ျပန္ခဲ့တာပါ။

စားနပ္ရိကၡာမလုံေလာက္တဲ့ျပႆနာရဲ႕ အဓိကအေၾကာင္းအရင္းကေတာ့ ပဋိပကၡေတြနဲ႕ စီးပြားေရးအၾကပ္အတည္းအျပင္ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈနဲ႕ ဆက္စပ္တဲ့ မုိးေခါင္တာ ေရၾကီးတာ စတဲ့သဘာ၀ေဘးေတြေၾကာင့္ ျဖစ္တယ္လုိ႕အဲဒီအစီရင္ခံစာက ေျပာပါတယ္။

စားနပ္ရိကၡာမလုံမေလာက္ျဖစ္ေနတဲ့ ႏုိ္္င္ငံေတြမွာ လူဦးေရ ၈၀ရာခုိင္ႏႈန္းေလာက္ဟာ စုိက္ပ်ိဳးေရးကုိ အဓိက မွီခုိေနၾကရတဲ့အတြက္ လူသားခ်င္းစာနာမႈ အေရးေပၚ အကူအညီေတြအျပင္ စုိက္ပ်ိဳးေရး က႑ျမင့္တင္ဖုိ႕အတြက္လည္း အကူအညီလုိအပ္ေနတယ္လို႕ FAO အဖြဲ႕ အၾကီးအကဲ တစ္ေယာက္က ေျပာပါတယ္။

ကမာၻေပၚမွာ စားနပ္ရိကၡာမလုံေလာက္မႈ ျပႆနာရင္ဆုိင္တဲ႕ လူဦးေရပမာဏဟာ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္မွာ ၁၂၄ သန္းကေန ၂၀၁၈မွာ ၁၁၃သန္းကုိ ေလ်ာ့က်ခဲ့ေပမယ့္ အဲဒီအေရအတြက္ဟာ မ်ားလြန္းေနပါေသးတယ္။

စားနပ္ရိကၡာ မလုံေလာက္တဲ့ ျပႆနာဟာ စိန္ေခၚမႈျမင့္တက္ေနတဲ့အတြက္ ဥေရာပသမဂၢအဖြဲ႕ဟာ ကမာၻ႕ႏုိင္ငံေပါင္း ၆၀ရဲ႕ စားနပ္ရိကၡာနဲ႔ အာဟာရျပည့္၀ေရး က႑ေတြအျပင္ စုိက္ပ်ိဳးေရးက႑ တုိးတက္ေရး အတြက္ ၂၀၁၄ ကေန ၂၀၂၀အထိ စုစုေပါင္း အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၂ ဘီလီယံနီးပါး ေထာက္ပ့့ံသြားမယ္လုိ႕ ႏုိင္ငံတကာ ပူးေပါင္းေရးနဲ႕ဖြံၿဖိဳးတုိးတက္ေရးဌာနရဲ႕ အၾကီးအကဲ နဲဗန္ မီမီကာက ေျပာပါတယ္။

Ref : www.fareasternagriculture.com