စုိက္ပ်ိဳးေရးမွာ ဒရုန္းနည္းပညာသုံးဖုိ႕ ျပင္ဆင္ေနတဲ့ ဖိလစ္ပုိင္

ဖိလစ္ပုိင္
၉ရက္/မတ္လ/၂၀၁၉

တုိးတက္ေျပာင္းလဲလာတဲ့ ဒီေန႕ေခတ္မွာ ႏုိင္ငံေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားဟာ လယ္ယာစုိက္ပ်ိဳးေရး က႑ာမွာ နည္းပညာကုိ တြင္တြင္က်ယ္က်ယ္ အသုံးခ်လာၾကပါျပီ။
ဖိလစ္ပုိင္ႏုိင္ငံမွာ ဒရုန္းေတြသုံးျပီး စုိက္ခင္းေတြကုိ ေစာင့္ၾကည့္မယ့္ စီမံကိန္းကုိ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ဖုိ႕ အာဏာပုိင္ေတြက သုေတသန လုပ္ေနၾကပါတယ္။

စုိက္ခင္းထဲမွာ မ်ိဳးေစ့ေတြ ၾကီးထြားလာတာ ပုိးမႊားေတြ က်ေရာက္ေနတာ အျပင္ သီးႏွံေတြရဲ႕ ၾကီးထြားႏႈန္း စတဲ့ အေျခအေနကုိ အခ်ိန္မေရြး ေစာင့္ၾကည့္ဖုိ႔ အတြက္ ဖိလစ္ပုိင္လယ္ယာစုိက္ပ်ိဳးေရးဌာနဟာ ဒရုန္းေတြကုိ အသုံးျပဳဖို႔ ေလ့လာေနတယ္လုိ႕ ဖိလစ္ပုိင္ သတင္းေတြက ေဖာ္ျပပါတယ္။

အင္ဂ်င္တစ္လုံးတပ္ ဒရုန္းတစ္ခုဟာ မိနစ္(၆၀)အတြင္း စုိက္ခင္း ဧက (၅၀၀) နီးပါး အထိ ပ်ံသန္းေစာင့္ၾကည့္ႏုိင္ျပီး အင္ဂ်င္ႏွစ္လုံးတပ္ ဒရုန္းတစ္ခုဆုိရင္ မိနစ္ (၉၀)အတြင္း စုိ္က္ခင္း ဧက (၁၉၀၀) ေက်ာ္ ကေန ဧက (၂၄၀၀ေ)ေက်ာ္ အထိ ပ်ံသန္းႏုိင္ပါတယ္။

လက္ရွိမွာ ဖိိလစ္ပုိင္ဆန္စပါး သုေတသနအဖြဲ႕နဲ႕ႏုိင္ငံတကာ ဆန္စပါးသုေတသနအဖြဲ႕ (IRRI) တုိ႔ ပူးေပါင္းျပီး စိုက္ခင္းေတြမွာ ဒရုန္းနည္းပညာသုံးဖုိ႔ ေလ့လာမႈေတြ ျပဳလုပ္ေနၾကပါျပီ။

လယ္သမားေတြအေနနဲ႕ ဒရုန္းအသုံးျပဳမယ္ဆုိရင္ မိမိတုိ႕သီးႏွံေတြၾကီးထြားတဲ့ အေျခအေနကုိ ေစာင့္ၾကည့္ဖုိ႕နဲ႕ စုိက္ခင္းထဲက အလုပ္သမားေတြကုိ ေစာင့္ၾကည့္ဖုိ႕ ကြင္းဆင္းစရာ မလုိဘဲ ဒရုန္းကေန တုိက္ရုိက္ၾကည့္ႏုိင္မွာပါ။ ဒ့ါေၾကာင့္ ဒရုန္းနည္းပညာက လယ္သမားေတြအတြက္ အခ်ိန္ကုန္ ေငြကုန္သက္သာႏုိင္တဲ့ နည္းလမ္းတစ္ခုလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

ဖိလစ္ပုိင္ႏုိင္ငံမွာ စုိက္ခင္းေတြထဲမွာ ဒရုန္းပ်ံသန္းတာနဲ႔ ပတ္သတ္ျပီး တိက်တဲ့ မူ၀ါဒေတြ မရွိေသး ပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ လက္ရွိ မူ၀ါဒအရ ေလဆိပ္လုိေနရာေတြမွာ လုံၿခံဳေရးအရ ဒရုန္း ပ်ံသန္းခြင့္ တားျမစ္ထားတာက လြဲလုိ႔ တင္းတင္းၾကပ္ၾကပ္ပိတ္ပင္ထားတာ မရွိပါဘူး။

Ref : www.opengovasia.com